Magyar Köztársasági Érdemkereszt, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend átadása

Magyarország Köztársasági elnöke – a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat)

kitüntetést adományozta


Dr. Rózsa Györgynek, az 56-os Szövetség Országos Etikai Bizottsága
elnökének

 

Styop Ferencnének, az 56-os Szövetség országos alelnökének

 

Székely Kornélnak,

 

D. Szűcs Lászlónének, a POFOSZ 56-os Tagozat és Pest Megyei
irodavezetőjénekZahora Mihálynak, az 56-os Szövetség Budapest V. kerületi elnökének 

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat)

kitüntetést adományozta


Bácskai Endrének, az 56-os Szövetség Országos Etikai
Bizottságának tagjánakCsere Sándornak, az 56-os Szövetség Fejér megyei elnökénekEgri Ferencnek, az 56-os Szövetség Debrecen városi elnökénekFaragó Imrének, az 56-os Szövetség területi elnökének

 

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Simon Zsuzsannának, az 56-os Szövetség Mosonmagyaróvár Városi
Kollégiuma igazgatója, az 56-os Egyesület titkárának.
Magyarország Köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából


MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata

elismerést adományozta

az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek és emlékének ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Török Józsefnek,
a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége Vezető Tanácsa tagjának, a Kovászna Megyei Politikai Foglyok Szövetsége elnökének,

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata

elismerést adományozta


Fülöp Jánosnak
,
az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek és emlékének ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kolcsár Gézának,
a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége tagjának, a gyergyószárhegyi Székely Nemzeti Tanács elnökének,Molnár Mihálynak,
a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége tagjának,Rendes Lajosnak,
a Maros Megyei Politikai Foglyok Szövetsége tagjának,Zakariás Dezső Istvánnak,
a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége Hargita Megyei Szervezete tagjának.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata

elismerést adományozta

a Kárpát-medencei magyar kisvállalkozásokat támogató bolthálózat létrehozásáért és eredményes működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Baldauf Lászlónak
,
a CBA Kereskedelmi Kft. elnökének,

az 1956-os budapesti forradalmárok élelmiszerrel történő ellátásában való részvételéért, a futball-utánpótlás, különösen a fiatal magyar sportolók nevelése érdekében végzett sokoldalú munkája elismerésekéntTóth-Zele József
labdarúgónak, edzőnek.MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata

elismerést adományozta

Az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásáért, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenysége, életútja elismeréseként

dr. Kiss Tamásnak,
a POFOSZ elnökségi tagjának, külügyi elnökhelyettesnek,Szécsi Istvánnak,
a POFOSZ XIV. kerületi elnökének, az 1956-os Hagyományőrzők elnökének.MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata

elismerést adományzta

a politikai üldözöttek érdekei képviseletében végzett munkája, életútja elismeréseként

Ányok Károlynak
,
a Recski Szövetség elnökségi tagjának,Klébl Mártonnak,
a Recski Szövetség elnökségi tagjának,Kornis Ferencnek,
a Recski Szövetség aktivistájának,

az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek és emlékének ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Bérczesi Mihálynénak,
a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete elnökének,
Fehérváry Zoltánnak,
a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnökének, a TIB Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata elnökének,Gábor Józsefnének,
az 56-os Szövetség Mosonmagyaróvári Városi elnökének,Stefka István
újságírónak, főszerkesztőnek,
az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásáért, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenysége, életútja elismeréseként

Palla Lászlónak,
a POFOSZ Számvizsgáló Bizottság elnökének,Rácz József Sándornak,
a POFOSZ 56-os Tagozat és Pest Megyei elnökének.

 

Fotó: MTI

---------------------------------------------------------

Csák János londoni nagykövetünk az alábbi állami kitüntetéseket adta át 2011. év folyamán a 2010. október 23-i állami ünnepséghez kapcsolódóan:

2011. február 8-án Sir Bryan Cartledge, brit történész, volt politikus és diplomata a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést vehette át, a magyar-brit kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett sokoldalú tevékenységéért, Magyarország történetének hiteles bemutatásáért;

Jotischky László újságíró, a BBC World Service Magyar Osztályának egykori vezetője pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, fordítói és újságírói munkásságáért, az angliai magyarság érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.
 
---------------------------------------------------------

Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára 2011. október 20-án a washingtoni magyar nagykövetségen rendezett nemzeti ünnepi fogadáson a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adta át John Lukacs történész professzornak, a második világháború és a hidegháború történelmének kiemelkedően termékeny és magas színvonalú írói feldolgozásáért, valamint a magyar-amerikai felsőoktatási kapcsolatok előmozdításáért, életműve elismeréseként.

 

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át Várallyay Gyulának, az Amerikai Magyar Koalíció kuratóriuma tagjának, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolásáért, az amerikai magyar emigráció közösségi életének szervezéséért, és a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

 

Jankovics Károlynak, az Uruguayi Magyar Otthon elnökének a Latin-Amerikában hivatalos látogatáson tartózkodó Kövér László, az Országgyűlés elnöke adta át a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Arany Fokozatát. A kitüntetés átadására 2011. október 20-án Montevideóban, ünnepélyes keretek között, népes közönség előtt a Magyar Otthonban került sor.

 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2011. október 23-án ünnepélyes keretek között Sao Pauloban átadta Ráth Judite Magdalena részére a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, a Sao Paulo-i magyar közösség körében, annak érdekében végzett sokirányú karitatív tevékenysége elismeréseként.


2011. október 24-én, hétfőn

Tóth-Zele József, a Puskás Akadémia Szakmai Irányító Testületének tagja a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést vehette át Schmitt Pál köztársasági elnöktől, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott állami kitüntetések átadási ünnepségén a Sándor-palotában, az 1956-os budapesti forradalmárok élelmiszerrel történő ellátásban való részvételéért, a futballutánpótlás, különösen a fiatal magyar sportolók nevelése érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként.

 

Szászfalvi Zoltán egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár államtitkár 2011. október 26-án a Szabadkai Főkonzulátuson ünnepélyes keretek között a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át Savelin Zoltán, a Szabadkai Püspökség missziós szekciójának volt elnöke, a Szent Lázár katonai és ispotályos szeretetszolgálat másodfokú tisztje részére.

 

Forrai Kristóf helsinki nagykövetünk 2011. november 3-án a Helsinki Magyar Intézetben megrendezett ünnepség keretében átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést Hannu Launonen, finn műfordító/irodalomtörténész részére, sokoldalú irodalmi munkássága, a magyar irodalom Finnországban történő megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 2011. november 10-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adta át Borbély Ernőnek, csíkszeredai születésű tanárnak, volt országgyűlési képviselőnek, az erdélyi magyar közösség szolgálatáért, életútja elismeréseként.

 
Balla János római nagykövet 2011. október 23-án a rezidencián rendezett ünnepség alkalmával átadta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést Markovits Ferencnek, a Studio Medico Dentistico di Ferenc vezetőjének, magyarságát megőrző, honfitársait évtizedek óta segítő és gyógyító, valamint a rászorulókat támogató példaértékű tevékenységéért.

 
Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet 2011. október 27-én, a bécsi nagykövetségen tartott ünnepség keretében adta át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Szentkereszty Györgynek, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége alapítójának, az 1956-ban Ausztriába menekült honfitársaink támogatásáért, továbbtanulásuk lehetővé tételéért, az Ausztriában élő magyarok összefogása, nemzettudatuk erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.
 

Dr. Nagy Erzsébet berni nagykövetünk 2011. november 30-án, ünnepélyes keretek között átadta Nyers István, a Zürichi Magyar Egyesület választmányi tagja részére a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított magatartásáért, a svájci emigrációba menekült magyarokat összefogó munkásságáért, identitásuk megőrzéséért végzett erőfeszítéséért, valamint 1956 szellemiségének ápolásáért és továbbadásáért.
 

Schmitt Pál köztársasági elnök egyesült államokbeli látogatása alkalmával a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéseket adta át:

2011. november 30-án Washingtonban, a nagyköveti rezidencián rendezett ünnepség keretében Kurt Volker-nek, a John Hopkins University School of Advanced International Studies/Center for Transatlantic Relations (Washington, DC) igazgatójának, a magyar-amerikai kapcsolatok erősítése, mélyítése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként;
 
majd 2011. december 2-án a washingtoni magyar nagykövetségen szervezett ünnepségen Edith Lauer-nek, a Magyar-Amerikai Koalíció nyugalmazott elnökének, az amerikai magyarság érdekképviseletéért és közösségi életének szervezéséért, a határon túli magyarok kulturális, oktatási és emberi jogi támogatásáért, valamint a magyar-amerikai kapcsolatok mélyítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.
  

Gottfried Péter, a miniszterelnök diplomáciai főtanácsadója és Györkös Péter nagykövet, a Brüsszeli Magyar EU Állandó Képviselet vezetője 2011. december 8-án ünnepélyes keretek között átadták a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Paulette Normand, az Állandó Képviselet helyi munkatársa részére, nyugállományba vonulása alkalmával, a Magyarország érdekében végzett több mint négy évtizedes, odaadó, lelkiismeretes munkája és példaértékű elhivatottsága elismeréseként.

 
dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul 2011. december 18-án átadta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Hegyi István nyugalmazott lelkipásztor részére a csíkszeredai református templomban rendezett istentiszteletet követően. Hegyi úr a tiszta erkölcsi hagyományok, a megtartó keresztény hit- és emberszeretet révén lelkipásztorként, a magyarságtudat őrzőjeként és ápolójaként végzett önzetlen, elhivatott és közösségépítő tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést.
  

Czukor József berlini nagykövetünk 2012. január 23-án Pforzheimben, a Német-Magyar Társaság újévi fogadása keretében átadta Antal L. Szalay üzletember, a Provertha Electronic Components cég tulajdonosa részére a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, a magyar-német gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett befektetői és vállalkozói munkája, valamint támogató-munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként.  

 
Szíjjártó Csaba brazíliavárosi nagykövetünk venezuelai látogatása során átadta 2012. február 5-én Caracasban dr. Tóth József nyugalmazott orvos részére a venezuelai magyar közösség és a bajba jutott magyar állampolgárok részére orvosként végzett önzetlen tevékenységéért adományozott Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést.

---------------------------------------------------------

Állami kitüntetések az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége idején kiváló teljesítményt nyújtó személyeknek

 

Magyarország köztársasági elnöke  - a miniszterelnök előterjesztésére - a

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt a Csillaggal Középkeresztje (polgári és katonai tagozat),

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat),

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat),

Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) és a

Köztársaság Elnökének Érdemérme

kitüntetést adományozza az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége munkájában nyújtott kiemelkedő teljesítményért, az elnökség sikeréhez tevőlegesen hozzájáruló példaértékű és áldozatkész munka elismeréseként.

A kitüntetettek névsora és az átadásról készült fotók megtekinthetők itt.

Menü

Navigáció