Elismerések átadása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adja át

Dr. Kurucz Mihálynak,  az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi docensének,
a magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként,
Miniszter Úr Kovács Béla Díjat adományoz

Gyökeres Sándornak, a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának,
a korszerű mezőgazdasági termelés megalapozását biztosító agrárszakember képzés területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, gazdálkodókat, gazdálkodó szervezeteket segítő tevékenysége elismeréseként,Hegedűs Imrének, a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. igazgatójának,
prémium minőségű élelmiszerek előállításával, értékesítésével elért eredményeiért, a Magyarországra irányuló agro- és gasztro-turizmus fellendítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,Kocsis Lászlónak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazgató-helyettesének,
a falugazdász hálózat irányítása és koordinációja, uniós és nemzetközi támogatások felhasználása területén végzett eredményes munkájáért.
Miniszter Úr Magyar Vidékért Díjat adományoz

Banka Ferencnek,  Jászszentandrás polgármesterének,
Jászszentandrás és térsége fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája, az élhetőbb vidék megteremtését, a fiatalok helyben maradását szolgáló tevékenysége elismeréseként,Beszprémy Katalinnak, a  Hagyományok Háza tárvezetőjének,
a népi művészet megőrzéséért, a hagyományok, a kultúra ápolásáért, a fiatalok képzéséért és bevonásáért végzett áldozatos, elhivatott, emberközpontú és kimagasló szakmai munkájáért,Szabó Istvánnak, a devecseri Gallus Kft. ügyvezető igazgatójának, a Magyar Broilerszövetség elnökének,
a baromfiágazat fejlesztésével a  vidék felemelkedésében betöltött szerepéért, katasztrófahelyzetben mutatott helytállása, koordináló tevékenysége elismeréseként.
Miniszter Úr az Életfa Emlékplakett arany fokozata kitüntetést
adományozza

Dr. Vámos Endrénének, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet nyugalmazott  tudományos igazgató-helyettesének,
az élelmiszer-enzimológia kutatása területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,Dr. Sárdi Jenőnek, a Pannon Egyetem Georgikon Kara nyugalmazott adjunktusának,
a növénytermesztés gyakorlati oktatása terén hosszú időn végzett oktatói tevékenysége, a bemutatókert példaértékű  vezetése területén végzett munkájáért – az elismerést lánya, Dr. Sárdi Katalin veszi át, aki jelenleg tanszékvezető azon a tanszéken, ahol édesapja oktatott,
Miniszter Úr az Életfa Emlékplakett ezüst fokozata kitüntetést
adományozza

Dr. Pethő Menyhértnek, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma professzor emerituszának,
a növénytermesztés szakemberképzése terén végzett közel hat évtizedes oktatói munkássága elismeréseként,Tőkei Lajosnak, az Északerdő Zrt. nyugalmazott gazdasági igazgatójának,
hosszú időn át végzett szakmai munkája, megyei vadász szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Miniszter Úr az Életfa Emlékplakett bronz fokozata kitüntetést
adományozza

Dr. Dömölki Ferencné élelmiszer szakértőnek, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület Édesipari Szakosztálya titkárának,
az élelmiszeriparban végzett közel öt évtizedes kutatói, fejlesztői munkája elismeréseként,Dr. Fekete Lajosnak, a Békés Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága nyugalmazott hatósági állatorvosának,
több évtizedes kiemelkedő hatósági állatorvosi, járványmegelőzési munkája, különösen a szarvasmarha és gabona export élelmiszerhigiéniai követelményeinek betartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,Dr. Forgács Barnabásnak,  Bábolna, a  Tetra Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft. nyugalmazott főgenetikusának,
a modern baromfi takarmányozás és baromfitenyésztés területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,Hetényi Péternek, a Persistent Tejfeldolgozó Kft. üzletkötő-tanácsadójának, tejgazdasági területén végzett négy és fél évtizedes elkötelezett szakmai tevékenysége, a Tejipari Hírlap külső munkatársaként végzett munkája elismeréseként,Kató Sándornak, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési főmunkatársának,
az erdészeti növényvédőszeres technológiák alkalmazása, az ágazat informatikai fejlesztése terén végzett munkája elismeréseként,Dr. Lóth Tibornénak, a  Pannon Egyetem Georgikon Kara  nyugalmazott adjunktusának,
az agrárkémikus és agrármérnök képzés területén végzett négy évtizedes oktatói munkásságáért,

Pettenkoffer Zsuzsannának, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa borvidéki titkárának,
a szőlőtermesztés és borászat fejlesztése, hagyományainak ápolása érdekében hosszú időn át végzett munkájáért – a kitüntetést Borbély Tamás helyközségi elnök veszi át,Dr. Pocsai Emilnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  nyugalmazott laboratóriumvezetőjének,
a hazai gyümölcs és szőlő vírusmentesítési programok kidolgozása, szervezése és megvalósítása, a gabonafélék vírusdiagnosztikája terén végzett kiemelkedő munkájáért,Dr. Soós Tibornak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának,
az állati oltóanyagok ellenőrzése, állatgyógyászati készítmények engedélyezése terén végzett több mint négy évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő munkájáért,Dr. Szőke Sándornak, az Eszes Befektető Kft. ügyvezető igazgatójának,
a Kunsági borvidék szőlő- és bortermelésének fejlesztése terén elért eredményeiért,Urbán Imrének, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala nyugalmazott hivatalvezető-helyettesének,
ingatlannyilvántartási  munkája, analóg térképek vektorizálása terén hosszú időn át kifejtett tevékenysége elismeréseként,Dr. Váradi Máriának, a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet nyugalmazott tudományos igazgató-helyettesének,
az élelmiszeripar és a mezőgazdaság részére analitikai műszerek fejlesztése, kutatása terén elért eredményeiért,Zalay Etelének, a szombathelyi Kertész TSZ nyugalmazott főkertészének,
az üvegalatti dísznövénytermesztésben, a kertészeti szakoktatásban, és érdekvédelmi területen hosszú időn át végzett munkájáért.
Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz

Ágoston Balázs újságírónak, a Demokrata c. hetilap főmunkatársának,
agrár- és vidékfejlesztési témájú, a tárca tevékenységét hitelesen bemutatói írásaiért,Dr. Aliczki Katalin Kornéliának, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársának,
a baromfi-termékpálya ökonómiai és agrárpolitikai elemzése terén végzett kiemelkedő munkájáért,Árvai Lászlónak, az Árvai Húsipari Kft. ügyvezetőjének, az egri Hotel Arany Trófea szálloda igazgatójának,
a tradicionális ízek és ételek megőrzése, a borgasztronómia népszerűsítése, a lovasturizmus fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,Bakos Barnánénak, a Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége vízföldtani adattárosának,
a felszín alatti vízgazdálkodás, tervezés, területi projektek megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, közelgő nyugállományba vonulása alkalmából,Balláné Járomi Juditnak, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet bér- és TB ügyintézőjének,
az intézet szakmai tevékenységének hátteret biztosító pénzügyi feladatok odaadó, sikeres ellátásáért,Bánkúti Zsuzsanna titkárnőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztálya munkatársának,
a közigazgatásban végzett három és fél évtizedes munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,Bartók László lovasnak, a Parádi Méntelep  Cifra Istállója volt vezetőjének,
a lótenyésztés területén végzett négy évtizedes munkája, a kun lovas hagyományok megőrzését,  népszerűsítését szolgáló kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,Boldogh Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Földhivatala földügyi és telekalakítási ügyintézőjének,
a háztáji program beindítása, a háztáji gazdaságok felélesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,Dr. Cseke Zoltánnak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vas  Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének,
az agrártámogatási programok sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkájáért,Dr. Csengeri Istvánnak, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet nyugalmazott  tudományos főmunkatársának,
a magyar és nemzetközi haltakarmányozási kutatások területén nyújtott sok évtizedes munkája, a halfogyasztás népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,Dr. Csicsek Mihálynak, a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága nyugalmazott határállomásvezető-főorvosának,
több évtizedes kiemelkedő hatósági állatorvosi, járványmegelőzési munkája, különösen a szarvasmarha és gabona export élelmiszerhigiéniai követelményeinek betartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
elismerését később veszi át

Csizmadia Györgynek, a Fruit Marketing Kft. ügyvezetőjének, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Gyümölcs Főbizottsága elnökének,
a gyümölcstermesztés megújításáért végzett innovatív szervező tevékenységéért,Csordás Józsefnének, a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság  nyugalmazott mikrobiológiai laboránsának,
az élelmiszerlánc-felügyelet területén végzett 40 éves példaértékű tevékenysége elismeréseként,Dankó Ildikónak, a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének,
az Észak-Alföldi Régió vidékfejlesztési programjainak sikeres megvalósítása érdekében végzett munkájáért,Dr. Dragovácz Nikolettának, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Baranya Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének,
az agrártámogatási programok sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkájáért,Dr. Ducza Lajos  ny. főiskolai docensnek, Kisújszállás önkormányzati képviselőjének,
az épített és természeti környezet védelméért hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,Földesi Antal közmunka  referensnek, az Északerdő Zrt. nyugalmazott osztályvezetőjének, 
közmunka programok sikeres megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként,Dr. Gaál Györgynének, a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály erdészeti referensének,
a fenntartható erdőgazdálkodás fejlesztése, az erdei kisvasutak működtetése érdekében végzett munkájáért,Háromsitz Emesének, a Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Gazdálkodási Főosztálya szakmai tanácsadójának,
a költségvetési gazdálkodás, és uniós támogatások területén végzett munkája elismeréseként,Hegedűs Dánielnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Pénzügyi Felügyeleti és Akkreditációs Főosztálya referensének,
az uniós programok hatékony, eredményes végrehajtása érdekében végzett munkájáért – az oklevelet később veszi át,

Herczeg Ferencnek, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetőjének,
a földmérés szolgálatában kifejtett több évtizedes eredményes munkájáért,Illésné Borbély Ildikónak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kontírozó könyvelőjének,
vízügyi és környezetvédelmi hatósági területen végzett négy évtizedes kiemelkedő munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából,Illyés Erika Budapest Főváros Kormányhivatala Budapesti 1. számú Földhivatal osztályvezetőjének,
a földügyi ágazatban végzett eredményes és kiváló tevékenységéért,Dr. Karakas Miklósnak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  Fejlesztési Főosztálya osztályvezetőjének,
EU támogatások, UMVP vidékfejlesztési támogatások végrehajtási folyamatainak meghatározása területén végzett kiemelkedő munkájáért,Kárczis Rebeka Máriának, a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Földhivatala osztályvezetőjének,
ingatlan-nyilvántartási területen hosszú időn át végzett lelkiismeretes munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából,Kelemen-Zobor Enikőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztálya szakmai tanácsadójának,
a Hungarikum Bizottság Titkárságának kialakítása, működtetése érdekében végzett munkájáért,Kiss Gábornak, a Gyümölcsért Kft. ügyvezetőjének,
termelői szerveződés példaértékű működtetéséért és bemutatásáért végzett kiemelkedő munkájáért,Dr. Kocsisné Molnár Ildikónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztálya szakreferensének,
az állati termékek piacszabályozásában, az agrár-nemzeti támogatási rendszerek kidolgozásában és működtetésében végzett kiemelkedő munkájáért,Kovács Lászlónak, a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Földhivatala ügyintézőjének,
az agrár-közigazgatásban földügyi területen végzett kiemelkedő munkájáért, az elismerést fia, Kovács László veszi át,Kránitz Líviának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztálya gazdasági elemzőjének,
az agrárágazati gazdasági elemzés, helyzetfeltárás és stratégiai jelentőségű beavatkozásokra kidolgozása területén nyújtott  kiemelkedő  teljesítményéért,Dr. Kriston-Bodnár Károlynak, a Jász-Nagykun-Szolnok MKh Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága igazgatóhelyettes főállatorvosának,
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági területen végzett kiemelkedő munkája elismerésekén,Dr. Lantos Jánosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal analitikai laboratóriumvezetőjének,
több mint három és fél évtizedes, nemzetközileg is elismert tevékenysége, a megyei növény-védőszer vizsgáló laboratórium kiépítése és működtetése érdekében végzett munkája elismeréseként,Lukács Attila egyéni vállalkozónak, az  Ifjú Botanikusok Baráti Kör programvezetőjének,
a civil környezetvédelem fejlesztése, a Zöld Forrás Pályázatok Bíráló Bizottságában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,Maksiné Pécsi Zsuzsannának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság ügyintézőjének,
adminisztratív és ügykezelési feladatok kiemelkedő színvonalú ellátásáért,Márkus Ilona nótaénekesnek,
kiemelkedő színvonalú előadóművészi tevékenysége, a magyar nóta hazai és külföldi népszerűsítése, a magyar vidék hagyományainak újjáélesztése érdekében kifejtett munkássága elismeréseként,Mészáros Lászlónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztály szakreferensének,
az agrárpiac zavartalan működését és a piaci zavarok elhárítását szolgáló tevékenységek forrásainak tervezése területén végzett munkájáért,Mészárosné Kiss Emerenciának, a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízgazdálkodási ügyintézőjének,
az ipari vízgazdálkodás és környezetvédelem területén végzett három évtizedes munkája elismeréseként,Moldován István egyéni vállalkozónak, a Somogy Megyei Vetőmag Program vezetőjének,
a háztáji program beindítása, a háztáji gazdaságok felélesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,Muhari Pálnak, a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
a mezőgazdaság területén hosszú időn át végzett munkája, kis- és családi gazdaságok működésének elősegítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,Nagy Jenő r. alezredesnek, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjének,
a Balaton természeti értékeinek, halállományának megőrzése, orvhalász és értékesítő hálózat felderítése területén munkájáért,Novák Nikolettnek, az  Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság ügyintézőjének,
adminisztratív és ügykezelési feladatok kiemelkedő színvonalú ellátásáért,Prág Ferencnek, a Magyar Mezőgazdaság Zrt. fotóriporternek,
több mint négy évtizedes magas színvonalú művészi fényképész munkájáért, a minisztériumi események képi dokumentálásáért,Práger Annának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztálya vezető-tanácsosának,
a közép-európai túzokpopulációk megőrzése érdekében végzett munkája, találkozók, konferenciák szervezése során kifejtett tevékenysége elismeréseként,Rácz Józsefnek, a Prémium Kert Kft. ügyvezetőjének, Kert-Ész Klub elnökének,
a professzionális növényházi zöldségtermesztők szakmai fórumának megteremtéséért,Remzsőné Horváth Editnek, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének,
az agrártámogatási programok sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkájáért,Dr. Selyem Tóth Sándornak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jogorvoslati Főosztálya osztályvezetőjének,
agrár-környezetgazdálkodáshoz és a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó jogorvoslati kérelmek intézése terén elért eredményekért,Sörös Gyula asztalosnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának,
a Tihanyi Tájegység bemutatóközpontjainak működtetése érdekében végzett munkája elismeréseként – a kitüntetést később veszi át,

Sövényházi Balázsnak,  Nemesvámos polgármesternek,
a település megtartó erejét, fejlesztését szolgáló, hosszú időn át végzett munkájáért,Szabó András Kunhegyes polgármester,
a vidék megtartó erejét szolgáló, hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért, a népi hagyományok megőrzéséért,Szatmári Szabolcsnak, a Pest Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága növényvédelmi felügyelő, zöldség-gyümölcs minőségellenőrének,
a nagybani piaci ellenőrzések során végzett kiemelkedő teljesítményéért,Dr. Szögyényi Zsuzsannának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága osztályvezetőjének,
a fertőző állatbetegségek megelőzése és felszámolása területén végzett munkája elismeréseként,Szűcs Csabának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  Kiemelt Ügyek Igazgatósága ellenőrzési referensének,
az élelmiszerláncban meglévő illegális tevékenységek felderítése és felszámolása érdekében végzett munkájáért,Dr. Terts Andrásnak, a Magyarországi Borrendek Országos Egyesülete elnökének,
a borágazat civilszervezetei tevékenységének  irányítása, összehangolása, a magyar minőségi borok hírnevének öregbítése, népszerűsítése területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért,

Tóth Gábornak, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  Erdészeti Igazgatósága adatfeldolgozó-elemzőjének,
az Erdészeti Szakigazgatási Rendszer létrehozásáért, fenntartásáért, folyamatos fejlesztéséért, melyben elévülhetetlen érdemei vannak,Tóth József orgoványi magángazdálkodónak,
négy évtizedes mezőgazdasági őstermelői tevékenysége elismeréseként,Ugron Zoltánnak,  Mány polgármesterének,
a háztáji program beindítása, a háztáji gazdaságok felélesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,Urai Róbertnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya vezető-főtanácsosának,
kiemelkedő színvonalú ügyfélkapcsolati munkájáért, a tárca stratégiai partnerségi és együttműködő partnerségi rendszerének kialakítása, a megállapodások előkészítése területén kifejtett tevékenységéért,Závogyán Magdolnának, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatójának,
a háztáji program beindítása, a háztáji gazdaságok felélesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.
Miniszter Úr Miniszteri Dicséret Elismerést adományoz

Balczó Bertalannak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,
a nemzeti parkok agrárgazdálkodási tevékenységének és földhaszonbérleti pályáztatásainak koordinációja területén végzett munkájáért,Balogh Istvánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Igazgatási és Biztonsági Osztálya biztonsági referensének,
az ágazati biztonsági és védelmi igazgatás területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül,Borovka Zsuzsannának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya állattenyésztési szakreferensének,
a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták védelme érdekében végzett munkájáért,Bukovinszky Tamásnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdálkodási Osztálya osztályvezetőjének,
a minisztérium igazgatása költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos kiemelkedő szakmai munkájáért,Dr. Dobo-Kiss Orsolyának, Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály osztályvezetőjének,
élelmiszer-biztonsági, járványügyi és állatvédelmi területen végzett munkájáért – az oklevelet később veszi át,

Egri Lillának, a Vidékfejlesztési Minisztérium EU és FAO Ügyek Főosztálya pénzügyi ügyintézőjének,
az EU Twinning és TAIEX technikai segítségnyújtási projekt megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként,Dr. Fábián Gyula Zoltánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztálya vezető-főtanácsosának,
a vízüggyel kapcsolatos jogszabályok előkészítése során végzett tevékenységéért,Gábor Jánosnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztálya vezető-főtanácsosának,
a 2007-2013 közötti Halászati Operatív program megvalósítása során végzett munkája elismeréseként – az oklevelet később veszi át,

Hargitai Katalinnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztálya környezetpolitikai szakreferensének,
 a szakpolitikai tervezésben a fenntarthatóság szempontjait érvényesítő munkája, a  Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megalkotása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,Hasznos Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztálya kármentesítési referensének,
a  talajok és talajvíz szennyeződések kármentesítése, a kapcsolódó jogszabályok előkészítése során végzett tevékenysége elismeréseként,Jancsó Istvánnak, aVidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztálya EU koordinációs és promóciós szakreferensének,
az agrármarketing támogatások hazai működtetése területén végzett munkájáért,Kertész-Káldosi Zsuzsannának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya szakmai tanácsadójának,
a hulladékgazdálkodás szabályozásának előkészítése érdekében végzett munkája elismeréseként,Koncz Norbertnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya referensének,
a hulladékgazdálkodás szabályozásának előkészítése érdekében végzett munkája elismeréseként,Koós Tamásnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,
az új földmérési törvény és végrehajtási rendeletei előkészítése során végzett kimagasló munkájáért – a kitüntetést később veszi át

Németh Antalnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium  Költségvetési és Gazdálkodási Főosztálya Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya vezetőjének, főosztályvezető-helyettesének,
a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak költségvetési gazdálkodásával és tervezésével kapcsolatos kiemelkedő szakmai munkájáért,Palotásné Gyöngyösi Ágnesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztálya osztályvezetőjének,
az élelmiszeriparral kapcsolatos kormányzati, stratégiai fejlesztések szakmai, tartalmi előkészítésében végzett tevékenységéért,Peták Ervinnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Pénzügyi Felügyeleti és Akkreditációs Főosztálya közigazgatási tanácsadójának,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési program vidékfejlesztési jogcímei végrehajtása érdekében végzett munkája elismeréseként,Susztrik Gergőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztálya szakmai tanácsadójának,
a Darányi Ignác Terv keretében a  mezőgazdasági ágazat versenyképességének növelése érdekében végzett munkájáért,Dr. Vásáry Miklósnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztálya EU agrárpolitikai referensének,
a közvetlen támogatások hazai működtetése érdekében végzett munkájáért,Dr. Véhmann Katalinnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztály vezető-tanácsosának,
a természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítése során végzett tevékenységéért,Záhonyi Andreának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya referensének,
a civil szervezetek részére nyitva álló agrár- és zöldtámogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, az előirányzatok kezelése területén hosszú időn át végzett munkája elismerésekéntZsembery Zitának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya vezető-tanácsosának,
az élőhely-védelmi irányelv szerinti növény- és állatfajok, élőhelyek szakmai adatbázisa megteremtése érdekében végzett munkájáért.
A 41 agrár szakképző iskola közelmúltban történt minisztériumi fenntartásába vétele során végzett kimagasló munkát végző munkatársak közül

Miniszteri Dicséretben részesül

Gúti Zsuzsanna titkárságvezető,
a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága munkatársa,Kasparek Márta  vezető-tanácsos,
a Vidékfejlesztési Minisztérium Intézményi Előirányzatok Osztálya munkatársa, továbbáMarton Katalin vezető-főtanácsos,
Vidékfejlesztési Minisztérium Szakképzési Osztálya munkatársa,
főosztályvezető-helyettesi kinevezésben részesül

Dr. Tömösvári Andrea osztályvezető,
a Vidékfejlesztési Minisztérium Intézményfelügyeleti Osztálya munkatársa,közigazgatási főtanácsadói címben részesül

Farkas Marianna vezető-főtanácsos,
a Vidékfejlesztési Minisztérium Szakképzési Osztálya munkatársa, továbbáSoós Beatrix vezető-tanácsos,
a Vidékfejlesztési Minisztérium Szakképzési Osztálya munkatársa.
Miniszter Úr Miniszteri Dicséretet adományoz

Némethné Czabai Rozáliának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztály szakmai tanácsadójának,
az állami kitüntetések és a miniszteri elismerések adományozásának előkészítésével, valamint a kitüntetés-átadási ünnepségek megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.