1956-os röplapok és plakátok

A röplapok és plakátok forrása az Országos Széchenyi Könyvtár Kisnyomtatványtárának 1956-os különgyűjteménye.

Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság kiáltványa

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Ideiglenes Forradalmi Bizottságának felhívása

Eger Forradalmi Ifjúsága röpirata


Az Újpesti Forradalmi Bizottság felhívása

A Hazafias Népfront Somogy megyei Bizottságának 16 pontja

Az Egri Dolgozó Parasztság röpirata

További röpiratok és plakátok elérhetőek az Országos Széchenyi Könyvtár logójára kattintva.