Vallomások a szabadságról

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem… Sokan sokféleképpen gondolunk rá, és leginkább akkor, amikor épp hiányt szenvedünk benne. Létfontosságát mi sem mutatja jobban, mint a szabadságért kirobbant forradalmak, az életüket kockáztató ellenállók harcai. A szabadságért vívott küzdelmek a hétköznapokon is jelen vannak, végigkísérik életünk. Az alábbi összeállításban közismert, szakmájukban kimagasló egyéniségek osztják meg gondolataikat a szabadságról, bátorságról, hazaszeretetről. 

Navracsics Tibor,
miniszter, miniszterelnök-helyettes

Mit jelent az Önnek a szabadság?

A szabadság az egyéni és a társadalmi lét egyik alapértéke, a modern parlamentáris demokráciák létrejöttének feltétele. A szabadság mind az egyén, mind a közösségek szintjén létfontosságú jelentőséggel bír; a magyar történelem sorsfordító eseményei – az ’56-os forradalom, az 1848/49-es szabadságharc – is azt bizonyítják, hogy a magyar emberek szabad országban akarnak élni, és ezért képesek összefogni és cselekedni, akár életüket is kockára téve. Olyan országot akarnak, ahol szabadon véleményt nyilváníthatnak, ahol a mindennapi életük során nincsenek kiszolgáltatva érdekcsoportok törekvéseinek, megbélyegezve társadalmi, vallási hovatartozásuk miatt, ahol lehetőségük van az anyagi jólét adta szabadság elérésére, és mindezt törvényes garanciák mellett tehetik. A szabadság hiánya hosszú távon elviselhetetlen, hiszen olyan, mint a levegő: ha van, észre sem vesszük, de ha nincs, hiányától elveszünk. Ha nincs szabadság, akkor semmi sincs, erre tanít ’56 öröksége.


Mire lenne képes a szabadságért?

Az állam feladata, hogy garantálja a szabadság érvényesülésének jogi kereteit. A törvényes rend képes csak biztosítani az egyének szabad együttélésének közösségi formáit, hiszen mindenki szabadsága addig terjedhet, amíg azzal nem sérti másokét. A szabadság feltétele az írott jogszabályok és erkölcsi parancsok tiszteletben tartása minden körülmények között. Miniszterként és politikusként, az állampolgárok felhatalmazásával élve feladatom a közjó előmozdítása érdekében egy olyan ország létrehozásán munkálkodni, ahol a jogállamiság törvényes keretei garantálják mindenki számára a szabad élethez szükséges feltételeket.

 

Ákos,
énekes

A szabadság az, ha jogomban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy. Az ember akkor szabad, ha a jó, a szép és az igaz közelében él, tehát a szeretetben. A szabad ember Isten által szabad – ezt soha nem késő felismerni.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke,
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a pszichológiatudomány kandidátusa

Mit jelent Önnek a szabadság?

Lelki oxigént, magát az életet.

Szabad lehetek valamitől és valamire. Mitől vagyok szabad? Amitől önakarattal megszabadulok. Mire vagyok szabad? Amit a legfőbb törvény vésett a szívembe és értelmembe: az élet mindenek előtti, -feletti feltétlen szeretetét, tiszteletét, szolgálatát. Ez a központi érték, eköré rendeződik az élet. Jó, ami az életet szolgálja és rossz, ami ellene történik. Ekképp felelős is vagyok. Ez rendteremtő felelősség, határt szab minden önkényességnek és szabadosságnak. Hiszem, hogy a lét mélyén rend van, a rend mögött szándék, amit Gondviselésnek nevezek. Szabad, tehát felelős vagyok. Felelek azért, amit teszek és felelek a nekem feltett kérdésekre. Minden nap megválaszolok a világnak érzéssel, gondolattal, tettekkel. A „világ” az én sorsomban a hazám, életem a haza életének egy pillanata is. Szabad vagyok: szeretetre, tiszteletre képes és szolgálatra kész.

Mire lenne képes a szabadságért?

Mindarra, amire lelkiismereti parancs szólítana, az életet, mint központi értéket megóvó emberszolgálatra.

Legbátrabb cselekedete a szabadságért?

Az életem maga. Folyvást edzem az életbátorságomat és tanulom a türelmet, a Teremtő titkát.Blaskó Péter,
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész

Mit jelent az Önnek a szabadság?

A szabadság nagy gondolat, nagy eszme, hasonló a boldogsághoz. Minden ember törekszik rá, de nem hiszem, hogy az abszolút szabadság elérhető.
A szabadság az, amiért egy életen át harcolunk, és ebbe a harcba, mint az életünkbe, végül belepusztulunk.

A szabadság mindig viszonylagos: a rabsághoz képest, a diktatúrához képest, a körülményekhez képest.

1956-ban tizenkét napig szabadok voltunk. Boldog tizenkét nap volt. Most megint úgy tűnik, hogy legalább reményünk van a szabadságra.

Cseh László,
olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó

Mit jelent számodra a szabadság?

Az edzésen minden van, csak szabadság nincs. Igazából a szabadság azt jelenti számomra, hogy a magam ura vagyok, és azt csinálom, amit szeretnék.

Mire lennél képes a szabadságodért?

A szabadság mindenkinek alapból jár, és bármit megtennék, hogy ne kössenek gúzsba olyan szabályok, amelyekről mások is úgy vélik, hogy nem helyesek.

Milyen bátor tettet hajtottál végre a szabadságodért?

Az első szabadságért vívott harcomat a szülőkkel folytattam, azóta az edzőmmel harcolok…

Egerszegi Krisztina,
ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszónő, a Magyar Szent István Rend kitüntetettje
(Fotó: Kovács Attila, MTI)

A szabadságról

Szerintem minden embernek más és mást jelent a szabadság.
Mikor gyerek voltam, azt vártam, hogy felnőtt lehessek, mert a felnőttek annyira szabadok, azt csinálnak, amit akarnak, senki nem szól rájuk.
Azt gondoltam, ha felnőtt leszek, akkor leszek igazán "„szabad"”, hisz felnőttnek lenni a legjobb dolog és a legnagyobb szabadság.
Ma már fordítva gondolom, és néha visszamennék gyereknek. Hiszen ha jól belegondolunk, és mindent megteszünk értük, akkor a gyerekeinknek van a legnagyobb szabadságuk (ha ők ezt most nem is így gondolják).

Mikor lemegy a nap, és kint ülök egy mezőn, réten, ahol nincsenek házak, nincsenek falak, csak a csend, a ragyogó csillagos ég felettem; az a szabadság, mert olyankor mintha megállna az idő!


Jankovics Marcell,
Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, kultúrtörténész

Mit tenne Ön a szabadságért?

72 évem során nem voltam abban a helyzetben, hogy tudatosan kockáztathattam volna az életemet a szabadságért. Az 1956-os forradalom időszakát a Pannonhalmi Bencés Gimnázium internátusában töltöttem, így fegyveres harcban nem vehettem részt. A forradalom bukását követően nem disszidáltam a már felnőtt nővéremmel együtt. Ennek fő oka az volt, hogy börtönből épp szabadult apámnak ez volt a kívánsága. Gyerek- és kamaszkoromban, mint minden ember, nagyon bátor voltam, de ahogy fölfedeztem magamban azokat a képességeket, amelyeket később, pályám során megpróbáltam hasznosítani, a hősi élet iránti vágy érthetően alábbhagyott.

A „konszolidációnak” csúfolt időszakban, és azóta is, a szabadság képviseletének és az érte folyó cselekvésnek olyan útjait választhattam, amelyek eredményesebbek lehettek, mintha röpcédulákat osztogattam vagy fegyvert rejtegettem volna. Nem én vagyok az, aki megítélheti, helyesen cselekedtem, avagy sem. Azt sem tudom, hogy az '56-os szabadságharcosok néhány évvel ezelőtt miért tüntettek ki emléklapjukkal.

Mit jelent Önnek a szabadság?

A vágyálmok szintjén az ifjabbik Zrínyi Miklósnak a Tábori kis tractájában a zászlótartó kötelességéről írott példája lebeg ma is előttem. Valahogy így hangzik: ha a zászlótartó zászlót tartó jobb karja megsebesül a csatában, akkor vegye át a bal kezébe. Ha azt is úgy sebzi meg az ellenség, hogy nem bírja tovább tartani, vegye a zászlót a fogai közé. Végül pedig, ha annyira meggyengül az újabb sebektől, hogy nem bírja tovább emelni a zászlót, akkor csavarja a teste köré, abban feküdjön le, és úgy várja a halált. Ma is bepárásodott szemmel nézem a visszajátszott híradókban azokat a fiatalembereket, akik 2006 őszén, anélkül, hogy tudtak volna Zrínyi Miklós „tractá”-járól, úgy tettek, ahogy a költő és hadvezér elvárta tőlük. A trikolórba burkolózva álltak szemben az állig fölfegyverzett rendőri alakulatokkal.

A szabadság azonban nem csupán ennyi, hiszen ritka az ilyen „ünnepi”, ünnepélyes pillanat. A történelem hétköznapjaiban is eredményes lehet az ember, a szabadságért folytatott, nem ilyen katartikus, inkább sziszifuszi, és nem feltűnő, nem látványos küzdelmében. Válaszút elé kerülve a helyes út megválasztásában, a NEM kimondásának a bátorságában, a hatalmasokkal folytatott párbeszédében, a munkájában, esetemben rádió- és tévéinterjúiban, szélesebb nyilvánosság előtt tartott előadásaiban, írásaival és filmjeivel erodálni az elnyomó hatalmát. Illyés szavával élve: NEM lenni szemnek a láncban.

Az olyan szabadságharcosnak azonban, aki az életét nem a barikádon vagy a bitófán adja a szabadságért, hanem évtizedeken át akar tenni érte – a maga módján (ez is a szabadság vállalása: a magunk módján tenni a dolgunkat), nem elég NEM-et mondani, tudnia kell, mire mondjon IGEN-t. Az IGEN szolgálatában kell élnie.

 

Jókai Anna,
Kossuth-díjas író- és költőnő

Mit jelent Önnek a szabadság?

Mint minden alkotó embernek, számomra is nagyon fontos a szabadság, de legalább olyan fontos, hogy a szabadság biztonsággal is járjon. Nem az a szabadság, hogy szabadon ki vagyok téve a rossz erőinek, hanem hogy védelem alatt van az életem. És hiszek a szabad akaratban, mert keresztény vagyok.

Mire lenne képes a szabadságáért?

Sok mindenre, de nem volnék képes arra, hogy más embernek a szabadságát sértsem. Legföljebb tanácsadással próbálnám befolyásolni, de az erőszakot mindenképp kerülném.

Mi volt a legbátrabb tette a szabadságáért?

Természetesnek tartom, hogy 1956-ot soha, sem szóban, sem gondolatban, sem írásban nem neveztem ellenforradalomnak, és elsőként állítottam neki prózai emléket az országban 1972-ben, a Napok című regényemmel.

2010. október 18.


Lipcsei Péter,
volt válogatott labdarúgó, Fradi-ikon

Mit jelent Önnek a szabadság?

A szabadság fogalma számomra azzal a jelentéssel bír, hogy azt csinálhatok, amit akarok, minden körülmények között. Büszke vagyok arra, hogy magyarnak születtem, és amikor külföldön töltöttem pár évet, hiányzott a Hazám. A külföldi élet akkor igazi bezártság volt, és miután hazajöttem, egyből lehullott a vállamról a teher. Külföldöntöbb a lehetőség és jobban kereshettem volna, de vágytam haza, és ez fontosabb volt mindennél.

Mire lennél képes a szabadságodért?

Bármire, folyamatos bezártságérzetem van egyébként is. Ha arra gondolunk, hogy a becsület mindennél fontosabb, akkor az felszabadító erejű lehet: mindig nyíltan és őszintén kell viselkedni.


Pálinkás József,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Mit jelent Önnek a szabadság?
 
Emberi méltóságot, közösségi lehetőséget, erkölcsi kötelességet. Azt, amikor a minket egymáshoz „illesztő” szabályok belső meggyőződésünkké válnak, amikor erősebb a reménység a közös jövőben, mint a megalkuvás az egyéni jelennel. A szabadság a hősök győzelme és utódaik bizalma. Bölcsesség abban, hogy nem lehet mindent, de kötelező mindazt megtenni, ami igaz és lényeges.

Mire lenne képes a szabadságáért?

Az ember ugyan nemcsak mások viszonyában lehet szabad, hanem önmagában is: gondolkodásában, döntéseiben és tetteiben, mégis sokkal többre vagyunk képesek azért a szabadságért, amelyet együtt élhetünk meg. A saját szabadságomért annyit tennék, amennyit másokért: mindent, ha semmit nem élvezünk belőle, és sokat, ha sokak akaratával, nemes céljával találkozna ez a küzdés. Békeidőben könnyű magunkat forradalmárnak hinni, ezért fontos az odaadás a közösségért és az elkötelezettség az erkölcsi tisztaság mellett. Mert ezek a szükségben is megadják a választ arra, amire most kevésbé tudhatjuk: mire lennénk képesek a szabadságunkért.

 

Risztov Éva, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes úszó

Mit jelent Önnek a szabadság?

Mindent.

Mit tenne meg a szabadságért?

Bármit.

Mi volt a legbátrabb tette a szabadságért?

Egyik nap úgy döntöttem, hogy ott hagyom a múltam, és új jövőt építek.


Schmidt Mária,
történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója

Mit jelent Önnek a szabadság?

Számomra a szabadság a leginkább kézzelfogható fogalom! Megismertem a hiányát és megéltem, amikor saját és közösségi életemben valóság lett. Még mindig a hatása alatt vagyok azoknak a pillanatoknak. Életem legfőbb energiaforrása mindmáig ez maradt.

Mire lenne képes a szabadságért?

Félek belegondolni, mert úgy érzem, bármit feláldoznék érte.

Mi volt a legbátrabb tette, amit a szabadságért cselekedett?

Tudja, az elmúlt több mint tíz évben kaptam hideget és meleget azért, amit a diktatúrák természetének leleplezéséért tettem. A diktatúrák szellemi építménye nagyon lassan bomlik le, a szavak és berögződések, a gondolati sémák még mindig itt vannak közöttünk, ahogy képviselőik is. Szemérmetlen dolognak tartanám, ha kiemelnék egy tettet, mégis azt remélem, hogy ha el kell majd számolnom az idővel, súlya lesz ennek a küzdelemnek.Szarvas József,
Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész

Mit jelent Önnek a szabadság?

Számomra a szabadság az álmokat, az álmodozást jelenti.

Mit tenne meg a szabadságért?

Mindent megtennék, hogy megvalósítsam az álmaimat.

Mi volt a legbátrabb tette életében?

Az, amikor úgy döntöttem, hogy ötödször is megrendezem Viszákon a Pajta Napokat.
Amikor feljöttem Budapestre a Színház - és Filmművészeti Főiskolára.
Amikor szerepet vállaltam az új Nemzeti Színház nyitóelőadásában.
Amikor nem futottam haza 2006. október 23-án, és az Astorián elszavaltam a Walesi bárdokat.Szvorák Katalin,
Kossuth- és Liszt-díjas népdalénekes

A szabadságról

A szabadság archimédeszi pont, sokszínű, többrétű fogalom és érzés. Az emberiség egyik alapvágya, mert boldog a szabad ember, és csak a boldog ember lehet igazán szabad. Alkotni is csak szabad lélekkel lehet. Igaz, hogy a szabadság érzése elsődlegesen a fejben és lélekben fogan, de a fogantatást a történelem is béklyózza.

A szabadság egyénre szabott, de közben relatív és a történelem hullámvölgyein táncoló. Örülök, hogy most a szabad gondolat egyben a magyar gondolat szabadsága is. Most boldognak és szabadnak érzem magam, és ezt az érzést kívánom mindenkinek!

 

Vadász György
Kossuth- és Ybl-díjas építész, igazi "szabad szellem"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadász György:
Néhány mondat a szabadságról


Isten, Haza, Emberiség.
A Szeretet,
a Jóság,
és a
Szépség befogadása és megőrzése,
és a
rád bízott –
életre szóló –
feladat
legjobb tudásod szerinti vállalása.
Örömokozás.
A
másik szemében a mosoly
és a
jó felvillanása,
magad
biztonságos Hite,
Erődért, Szeretetedért
és az
Eredményedért.
De
mindent
magadnak
kell
megteremtened
egy Égi Hatalom
segítségével.
Hited
ne hagyjon el soha.
Istenedtől
válj kissé
te is
istenné
és az
Aranyborjútól
válj el örökre.
Megszülettél.
Bármit teszel is,
úgy tedd,
hogy segítsen összekapcsolni az
Eget a Földdel.
Szeretni fognak, Szabad leszel és Boldog.