Elismerések átadása a Belügyminisztériumban

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - ÉLETMENTÉS SORÁN TANÚSÍTOTT HŐSIES MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

„ÉLETMENTŐ EMLÉKÉRMET” ADOMÁNYOZ

MOLNÁR TIBOR úrnak,
gyulaházi lakosnak

aki 2013. április 20-án a Felső-Szabolcsi Kórházban keletkezett tűzeset során kórházi alkalmazottként a füsttel borított kórteremből egy magatehetetlen, mozgásképtelen, az ágyában eszméletlenül fekvő beteget ágyastól együtt a folyosóra húzott. A mentés során ő maga is égési sérüléseket szenvedett. A helyszínen lévő poroltó készülékkel a tűz oltását is megkezdte. Odaérkező kollégáival együtt sikeresen eloltották a lángokat, ezzel megfékezve a lángok továbbterjedését.
DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE KIEMELKEDŐ HELYTÁLLÁSA,  BÁTOR MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELETADOMÁNYOZ EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI


HORVÁTH PÉTER tű. hadnagy urat,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főügyeleti Osztályának főelőadóját, műveletirányítót,

aki 2013. szeptember 2-án a lakóhelyéhez közeli játszótéren két 8-10 év körüli kislányt mentett meg, akiket kifejlett skótjuhász kutyák tartottak félelemben. Miközben a kutyák figyelmét igyekezett elterelni, azok rátámadtak, és nyílt sebeket, roncsolódást okoztak a csuklóján és a felkarján.JÓZSA ZOLTÁN tű. törzsőrmester urat,
a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,

aki 2013. augusztus 28-án a lakhelyével szomszédos lakásból füstszivárgást észlelt, melyet követően behatolt a lakásba, ahol egy kiskorú személyt talált sokkos állapotban. A gyermeket a lakásból kimentette, majd visszatérve elvégezte a lakás áramtalanítását és eloltotta az égő konyhai berendezéseket. Gyors és szakszerű beavatkozásával megmentette a kiskorú személyt, továbbá elhárította a többi lakót veszélyeztető, nagy anyagi károkkal járó tűz kialakulását.
OLÁH IMRE r. százados urat,
a Terrorelhárítási Központ kiemelt főelőadóját,

aki 2013. augusztus 22-én egy közlekedési balesetet követően szolgálaton kívüli gépkocsijával megállt, értesítette a mentőket, a tűzoltókat és a rendőrséget, koordinálta a helyszínen kialakult helyzetet, intézkedett a nyomok megőrzésére, és a balesetet szenvedők segítségére sietett. Sikerült eloltania a járműroncs motorterében keletkezett tüzet, az autó két utasának életben maradását testi épségének kockáztatása árán is segítette.
RADNICS LÁSZLÓ urat,
vértesacsai lakost,

aki 2012. október 17-én egy 35 méter mély kútba csúszott embert mentett ki – saját életét is kockáztatva.
VARGA ZSOLT r. főtörzsőrmester urat,


STEINER JÁNOS r. zászlós urat és


MOLNÁR DÁVID r. őrmester urat
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Paksi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Alosztálya járőrvezetőjét és járőreit,akik 2013. szeptember 11-én egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – a dunaföldvári Beszédes József hídról a Dunába ugrott férfit mentettek ki. A meredek partvédő szakaszon lemászva, a szolgálati felszerelésüket, fegyverzetüket levetve a parttól 2-3 méterre sodródó személyhez gázoltak – egymásnak a parthoz biztosításával – a hirtelen mélyülő, örvényes vízbe. Az életjelet alig mutató férfit a parton stabil oldalfekvésbe helyezték és szakszerű ellátásban részesítették a mentők kiérkezéséig.


A BELÜGYMINISZTER KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL, NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23-A ALKALMÁBÓL

ELŐLÉPTETI SORON KÍVÜL RENDŐR EZREDESSÉ

CIELESZKY PÉTER r. alezredes urat,
az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Elemző- Értékelő Főosztályának vezetőjét
DR. FELLEGI NORBERT r. alezredes urat,
a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóját, megyei rendőrfőkapitány-helyettest
PUNGOR JÁNOS r. alezredes urat,
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatóját, megyei rendőrfőkapitány-helyettest
SIMON SÁNDOR r. alezredes urat,
az ORFK Készenléti Rendőrség, Különleges Szolgálatok Igazgatósága III. Bevetési Főosztályának vezetőjét
SZABÓ CSABA r. alezredes urat,
az ORFK Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának vezetőjét
SZILÁGYI JÓZSEF r. alezredes urat,
a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatósága igazgatóját
TŰZOLTÓ EZREDESSÉ

BRANYICZKY MÁRK tű. alezredes urat,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját


HALCSÁK JÓZSEF tű. alezredes urat,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ellenőrzési Szolgálata Revizori Főosztályának vezetőjét
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI EZREDESSÉ


RÓZSAHEGYI TAMÁS bv. alezredes urat,
a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokát
RENDŐR ZÁSZLÓSSÁ

DANCZIK ANDRÁS ZSOLT r. főtörzsőrmester urat,
a Békéscsabai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály Fogda- és Kísérőőri Alosztálya fogdaőrét
SIMON GÁBOR r. főtörzsőrmester urat,
a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztálya járőrét
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ZÁSZLÓSSÁ

HÁRTÓ CSABA bv. főtörzsőrmester urat,
a Márianosztrai Fegyház és Börtön körletfelügyelőjét
VARGA IRÉN bv. főtörzsőrmester asszonyt,
a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház biztonsági felügyelőjét
EREDMÉNYES SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL

A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT ADOMÁNYOZZA


DR. FODROS ISTVÁN úrnak,
az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Igazgatósága volt szakértőjénekGÁL ISTVÁNNÉ asszonynak,
az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola intézményvezetőjének
JERSEY BÉLÁNÉ asszonynak,
a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala főmunkatársának

KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL SZENT GYÖRGY ÉRDEMJELET ADOMÁNYOZ


BESZE TIBOR CSABA r. főtörzszászlós úrnak,
a Szentesi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztálya technikusának, kutyavezetőnek
BEZSENYI MIHÁLY r. ezredes úrnak,
az ORFK Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya polgári védelmi felügyelőjének, igazgató-helyettesnek
PUSZTAI PÉTER r. főtörzszászlós úrnak,
a Körmendi Rendőrkapitányság Határrendészeti és Közbiztonsági Osztálya megbízott csoportvezetőjének
SZABÓ ISTVÁN r. főtörzszászlós úrnak,
a Tatabányai Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztálya vizsgálójának, megbízott alosztályvezetőnek
RENDŐRSÉGI FŐTANÁCSOSI CÍMET ADOMÁNYOZ


BALLA JÓZSEF r. alezredes úrnak,
az Országos Rendőr-főkapitányság, Határrendészeti Főosztály Határrendészeti és Kompenzációs Osztálya vezetőjének
LACZKÓNÉ VARGHA KATALIN r. alezredes asszonynak,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya osztályvezető-helyettesének
PAPNÉ DR. KOVÁCS JUDIT r. alezredes asszonynak,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat Humánigazgatási Főosztálya vezetőjének
RUSZÓ LÁSZLÓ r. alezredes úrnak,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya vezetőjének.
TŰZOLTÓSÁGI FŐTANÁCSOSI CÍMET ADOMÁNYOZ


DR. PAPP ANTAL ZOLTÁN tű. ezredes úrnak,
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatójának
DR. TAKÁCS ÁRPÁD tű. ezredes úrnak,
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának
TÓTHNÉ KARCAGI ERNA VIKTÓRIA tű. ezredes asszonynak,
a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ gazdasági vezetőjének
TÓTH TIBOR tű. ezredes úrnak,
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának.
RENDŐRSÉGI TANÁCSOSI CÍMET ADOMÁNYOZ


BALOGH ISTVÁN r. főtörzszászlós úrnak,
a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltsége hatósági referensének
BUZÁS KÁROLY ZOLTÁN r. főtörzszászlós úrnak,
az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Infrastruktúra Üzemeltetési Osztálya technikusának
FARKAS SZABOLCS r. törzszászlós úrnak,
a Nagykőrösi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztálya szolgálatparancsnokának
KOROKNAY LAJOS r. főtörzszászlós úrnak,
a Szerencsi Rendőrkapitányság Tállyai Rendőrőrse körzeti megbízottjának
MEGYESI NORBERT r. főtörzszászlós úrnak,
a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály Járőrszolgálati Alosztálya szolgálatparancsnokának
SERES ZOLTÁN r. főtörzszászlós úrnak,
az ORFK Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata tűzszerészének.
ARANYLÁNC ARANYMEDÁLLAL EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZ


BABUS FRIDERIKA asszonynak,
a BM Területrendezési és Településügyi Főosztály Településrendezési Osztálya ügyintézőjének
BALÁZS TAMÁSNÉ asszonynak,
az Országos Vízügyi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettesének.
BOJASZ ALIZ bv. főhadnagy asszonynak,
a Váci Fegyház és Börtön osztályvezető-helyettesének.

FESTMÉNY EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZ


NYERGES IMRE úrnak,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Idegenrendészeti Osztálya vezetőjének.
ÓRA EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZ


KOVÁCSNÉ DR. SZEKÉR ENIKŐ bv. őrnagy asszonynak,
a BM Személyügyi Főosztály Személyügyi Osztálya ügyintézőjének
DR. LÁNYI KRISZTINA asszonynak,
a BM Szabályozási Főosztálya jogi ügyintézőjének.

ZSOLNAY KÉSZLET EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZ


CSEHNÉ BESZTERCZÁN JUDIT asszonynak,
a BM Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság ügyintézőjének.
 

Fotó: Csattos Pál