Földművelésügyi Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr  az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából 72 személynek ad át elismerést

Miniszter Úr a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adja át

1. Wiedner Rudolf Franz, a HUKE cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője részére, aki kitüntetésben részesül a környezettudatos hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése érdekében végzett munkájáért, valamint a magyar gazdaság fejlődéséhez több hazai beruházás megvalósításával és új munkahelyek teremtésével hozzájáruló tevékenységéért. 

Miniszter úr Kovács Béla Díjat adományoz három személy részére

1. Bella Lajos, az Aranyszarvas Zrt. mezőgazdasági gépszerelője, traktorvezetője részére, aki kitüntetésben részesül Tápiószentmártonban a talajmegmunkálás, valamint a mezőgazdasági gépszerelés területén végzett, egyedi technológiákat is alkalmazó kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából,

2. Dr. Kocsis András, a K.I. Equina Kft. állatorvosa részére, aki kitüntetésben részesül a Beszterce-Naszód megyében, a szórványban élő magyarság megmaradásában, a magyar nyelvű egyházak, közösségek, gazdakörök támogatásában, valamint az agráriumban kifejtett munkahelyteremtő tevékenységéért,

3. Dr. Novák László, a Magyar Szója Nonprofit Kft. ügyvezetője részére, aki kitüntetésben részesül a kiemelkedő agrárágazati tevékenységéért, a magyar vetőmagtermelés fejlesztéséért, a korszerű hazai termesztés-technológiák megvalósításáért.

Miniszter úr Pro Aquacultura Hungariae Díjat adományoz két személy részére

1. Dr. Csengeri István, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézete nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére, aki kitüntetésben részesül négy évtizede a magyar halászat és haltenyésztés fejlődésében, a halhús, mint egészséges emberi táplálékforrás népszerűsítésében végzett tevékenységéért, kutatói és oktatói munkájáért,

2. Horváthné Dr. Tamás Gizella hidrobiológus, a Bikali Állami Gazdaság Attalai Üzemegység nyugalmazott ügyvezetője részére, aki kitüntetésben részesül a zooplankton szervezetekkel elért kutatási eredményei alapján az ivadéknevelési technológia kifejlesztéséért, és oktatói, szakírói tevékenységéért.

Miniszter úr Horgászatért Érdemérem kitüntetést adományoz két személy részére

1. Erdei Attila Csaba világbajnok horgászsport versenyző részére, aki kitüntetésben részesül három évtizede a magyar horgászsport hazai és nemzetközi képviseletéért, a versenysportban világbajnokként, szövetségi kapitányként végzett kiváló teljesítményéért,  sikeres szakírói munkájáért,

2. Szénási Béla világbajnok horgászsport versenyző és szövetségi kapitány részére, aki kitüntetésben részesül két évtizede a magyar horgászsport hazai és nemzetközi képviseletéért, a versenysportban versenyzőként, szövetségi kapitányként végzett kiváló munkájáért.

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományoz 4 személy részére

1. Domján György, a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Rt., nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, aki kitüntetésben részesül hosszú évtizeden át a Mezőföldtől a Vértesen át, a Gerecse domborulatáig a sikeres erdősítésben, az erdőgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, életútja elismeréseként,

2. Dr. Szász Gábor a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar professor emeritusa, kitüntetésben részesül több évtizede az agrár-felsőoktatásban végzett kiemelkedő oktatói-kutatói tevékenységéért, egyetemi és közéleti munkájáért, 

3. Szörényi Miklós a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott szakellenőre, kitüntetésben részesül a mecseki erdők szolgálatában végzett kimagasló erdészeti munkájáért, vezetői tevékenységéért, életútja elismeréseként,

4. Dr. Vendégh Ferenc, a Tejipari Vállalatok Trösztjének nyugalmazott vezérigazgatója,  aki kitüntetésben részesül több évtizede a magyar mezőgazdaságban,  a hazai tejgazdaság fejlesztése érdekében végzett kiváló munkájáért. Aki a kitüntetését később veszi át.

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományoz 5 személy részére

1. André Béla, a Zalaerdő Rt. nyugalmazott osztályvezető-főmérnöke részére, aki kitüntetésben részesül a hazánkban elsőként megvalósuló erdőgazdasági gépüzemi teljesítmények számítógépes feldolgozásában, a mélyépítésű beruházásokban végzett kiváló tevékenységéért, szakoktatói munkájáért,

2. Balsay Endre a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott erdészetigazgatója, kitüntetésben részesül több évtizedes Dél-Hanságban végzett vezetői tevékenységéért, közéleti szerepvállalásáért, társadalmi szervezetekben kifejtett munkájáért, helytörténeti kutatásaiért, erdészettörténeti kordokumentumok megírásáért,

3. Bende György az Északerdő Zrt. Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott kerületvezető erdésze, kitüntetésben részesül négy évtizede az erdőgazdálkodásban végzett kiváló munkájáért, 

4. Dr. Hecker Walter a Pannon Egyetem egyetemi magántanára, a Pannon Lovas Akadémia nyugalmazott igazgatója, kitüntetésben részesül a modern lovasoktatás, lótenyésztés, lókiképzés magyar nyelvű szakirodalmának létrehozásában, a bábolnai arab-félvér tenyésztés újításában végzett kimagasló tevékenységéért, 

5. Varga Tibor, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdésze, kitüntetésben részesül hat évtizede a Bátaszéki Erdészet dombvidéki, mórágyi kerületében az országos fenyvesítési programban, az erdősítések természetes úton történő felújításában végzett kiváló tevékenységéért, közjóléti munkájáért.

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományoz 10 személy részére

1. Elsőként Farkas Ferencné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugdíjazott számviteli ügyintézője részére, aki kitüntetésben részesül két évtizedes kiemelkedő számviteli munkájáért, könyvelési, nyilvántartási tevékenységéért,

2. Fejesné Sándor Valéria az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott osztályvezetője, kitüntetésben részesül több évtizede a repülés-meteorológiában végzett kiváló munkájáért, oktatói és szakíró tevékenységéért,

3. Fliszár Aladár a Zalaerdő Zrt., Lenti 4. sz. erdészete nyugalmazott erdőművelő műszaki vezetője,  kitüntetésben részesül a zalabaksai erdészetben,  az erdei fenyővel kapcsolatos természetes felújítási kísérletekben végzett kiváló eredményeiért, kiemelkedő fahozam elérésében végzett munkájáért,

4. Dr. Hertel Imre, a Gyermelyi Zrt. nyugalmazott állatorvosa, kitüntetésben részesül a Gyermelyen meghonosodott korszerű, magyar tenyésztésű nagyüzemi jércenevelésben és baromfitartásban végzett kiváló főállattenyésztői tevékenységéért, állatorvosi  munkájáért,

5.  Kovács András Sándor, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott műszaki előadója,  kitüntetésben részesül segéd-üzemági tevékenységéért, a szakmai feladatellátás gördülékeny, zökkenőmentes biztosításáért, munkakörének magas színvonalú ellátásáért,

6. Kövér Béláné, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott osztályvezetője, kitüntetésben részesül a meteorológiai adatbázisokban, az adatpolitika kialakításában végzett magas színvonalú tevékenységéért,  Aki a kitüntetést később veszi át.

7. Dr. Petis Mihály Péter, a Bátor-coop Mezőgazdasági- és Szolgáltató Szövetkezet, Bátortrade Kft. szövetkezeti elnöke, ügyvezető igazgatója, kitüntetésben részesül a versenyképes, integrált termelési modell elméleti kidolgozásáért és egyúttal gyakorlati megvalósításáért, 

8. Takács Sándor Péter, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott fahasználati ágazatvezetője, kitüntetésben részesül a baranyai állami erdők tartamos és felelős használatában, erdőtervezésben, erdőgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, vezetői munkájáért. Aki a kitüntetését később veszi át.

9. Várady János, a Duna-Dráva Nemzeti Park nyugalmazott erdészeti referense, kitüntetésben részesül az állami erdő- és vadgazdálkodásban, a természetvédelmi erdőkezelésekben végzett kimagasló munkájáért,

10. Vicsek János, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdésze, kitüntetésben részesül évtizedeken át az erdő- és vadállomány védelmében, kármegelőzésben és kárfelszámolásban végzett kimagasló tevékenységéért.

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz 46 személy részére

1. Elsőként Árvay Imre, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet földügyi szakértője részére, aki kitüntetésben részesül az állami földvagyon hasznosítása, kezelése és nyilvántartása területén végzett kiemelkedő munkájáért,  

2. Bayer Margit, a Földművelésügyi Minisztérium Hulladékhasznosítási Támogatási Főosztály közbeszerzési referense, kitüntetésben részesül a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában,  a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésével és hasznosításával kapcsolatos pályázatok megvalósításában végzett tevékenységéért,

3. Dr. Benk Ákos, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar főiskolai docense, kitüntetésben részesül a védett őshonos kendermagos tyúk és a védett őshonos kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk génmegőrzésében kifejtett kiváló tevékenységéért,

4. Berger Andor a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály vadászati közgazdasági referense, kitüntetésben részesül a vadgazdálkodási törvény és a végrehajtási rendelet módosításában, a vadászterületek kialakításában, a vadgazdálkodási tevékenység szakszerű működtetésében végzett munkájáért,

5. Bozánné Békefi Emese, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézete osztályvezetője, tudományos munkatárs, kitüntetésben részesül a halgazdálkodási kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásában végzett munkájáért, a Halászat folyóirat szerkesztéséért,  közéleti, szakírói tevékenységéért,

6. Dr. Bravics Vera ügyvéd, kitüntetésben részesül a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek állami tulajdonba vételében, haszonbérbeadási tevékenységhez kapcsolódó eljárásokban kifejtett jogi, támogató tevékenységéért,

7. Czók Dávid, a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály kommunikációs referense, kitüntetésben részesül a halfogásra jogosító miniszteri engedélyek kiadásával, az on-line rendszerek kialakítása területén végzett tevékenységéért, hatósági és kommunikációs feladatok kiváló ellátásáért,

8. Cserjésné Zombor Szilvia, a Földművelésügyi Minisztérium Gazdálkodási Főosztály bér és társadalombiztosítási referense, kitüntetésben részesül a minisztériumi munkatársak, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott magánszemélyek bérszámfejtésében végzett kiváló tevékenységéért,

9. Csicskár János nyúltenyésztő, családi gazdálkodó, kitüntetésben részesül fél évszázada az egyetlen őshonos nemzeti nyúlfajta, a magyar óriásnyúl tenyésztésében és népszerűsítésében végzett kiemelkedő tevékenységéért,

10. Csomortányi István Csaba, az Érmelléki Gazdák Egyesületének elnöke, kitüntetésben részesül az érmelléki mezőgazdaság, a korszerű családi gazdálkodás fejlesztésében, a partiumi régió magyar gazdáinak összefogásában, tájékoztatásában, szakmai rendezvények szervezésében végzett kiváló tevékenységéért,

11. Dobos Attila, az Életvirág Ökológiai Gazdaegyesület elnöke, kitüntetésben részesül a természet közeli gazdálkodásban, a hagyományos növénytermesztésben, a tájjellegű, őshonos állatfajták visszahonosításában, a táj ökológiai egyensúlyának megtartásában, a genetikai sokféleség megőrzésében végzett tevékenységéért,

12. Duska Gizella, az Országos Meteorológiai Szolgálat informatikai fejlesztője, kitüntetésben részesül három és fél évtizede az informatikai programfejlesztésben, az operatív működés hatékonyságában végzett kiemelkedő tevékenységéért, nyugdíjba vonulása alkalmából,

13. Eckert Márta, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci Főosztály termelői szerveződésekért felelős szakreferense, kitüntetésben részesül az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség bevezetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért,

14. Énekes Lászlóné, az Országos Meteorológiai Szolgálat műszaki ügyintézője,  kitüntetésben részesül négy évtizede az időjárás előrejelzés szolgálatában, a tájékoztatásban végzett kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából,

15. Farkas Erika, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály élelmiszerbiztonsági felügyelője, kitüntetésben részesül a minőségi élelmiszer-előállítás és az élelmiszerlánc-biztonság hatósági ellenőrzés területén végzett, több évtizedes kiváló tevékenységéért,

16.  Fodor- Csipes Anikó, a Tiszaszentimrei Református Egyházközség lelkésze, kitüntetésben részesül egy évtizedes lelkészi szolgálatáért, a reformáció 500. évfordulója alkalmából, újonnan készült és felszentelt Kálvin Kápolna építtetésében végzett tevékenységéért, a településen nyújtott áldozatos közösségi munkájáért, 

17. Gál Klára, a Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya társadalmi kapcsolatok referense, kitüntetésben részesül az Agrárgazdasági Tanács titkársági feladatainak magas színvonalú ellátásáért, az agrárágazati civil szervezetek pályázatainak kezelésében, szakpolitikai programok szervezésében végzett tevékenységéért,

18. Galbavi József, a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészet kerületvezető vadásza, kitüntetésben részesül a Nyugat-Cserhátban élő  egyetlen rétisas pár biztonságos és eredményes költése, a fokozottan védett ragadozó madárfaj állománygyarapodása érdekében nyújtott példaértékű tevékenységéért, Magyarország természeti értékeinek megóvásáért,

19. Gazdag Gyula István, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály agrárbiztosítási referense, kitüntetésben részesül az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésében, fejlesztésében és a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások elterjesztésében végzett kiváló tevékenységéért,

20. Gulyás Zsolt a karcagi Szent István Király Plébánia érseki tanácsosa, a Györffy István Katolikus Általános Iskola lelki vezetője, kitüntetésben részesül áldozatos hitéleti tevékenységéért, lelki vezetői, oktatói-nevelői munkájáért, a Szent László Lelkigyakorlatos Ház működtetéséért, az egyházközösségben végzett széles körű karitatív tevékenységéért, 

21. Dr. Györe Dániel, a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály szőlő-bor-szesz szakreferense, kitüntetésben részesül az eredetvédelmi programban, a borászati termékek földrajzi árujelzőinek oltalmában, a borágazatra vonatkozó uniós és hazai szabályozási és jogalkalmazási gyakorlat széleskörű megismertetésében végzett kiváló tevékenységéért,

22. Gyulai Balázs, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály károsító diagnosztikai osztályvezetője, kitüntetésben részesül a megyei növényvédelmi és agrokémiai fejlesztések irányításában, a gyomosodási problémák felderítésében és a gyomirtási technológiák fejlesztésében végzett kiváló tevékenységéért, oktatói, szakírói munkájáért,

23. Halmos Judit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hatósági szakügyintézője, kitüntetésben részesül három évtizede a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által ellátott igazgatási tevékenységéért, nyilvántartások vezetéséért,

24. Haraszti Sándor, a Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály permetező mestere, kitüntetésben részesül a madárinfluenza járvány elleni védekezésben nyújtott áldozatos munkájáért,

25. Hefler László, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. szakmai kontrollerje, kitüntetésben részesül három és fél évtizede a Fejér megyei erdők gondozása, gyarapítása érdekében kifejtett tevékenységéért, az erdő és vadgazdálkodási feladatok magas színvonalon végzett ellenőrzési munkájáért,

26. Jánosi Józsefné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. mezőgazdasági munkása, kitüntetésben részesül négy évtizede a kukoricanemesítést segítő tevékenységéért, valamint a vetőmag előállításban végzett kiváló technikusi munkájáért,

27. Kerekes András, a tiszafüredi Fekete László Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, trombitatanár, kitüntetésben részesül magas színvonalon végzett vezetői, pedagógusi, karnagyi tevékenységéért, a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekarral elért  hazai és nemzetközi sikereiért, közéleti munkájáért, 

28. Király Péter, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya osztályvezetője,  kitüntetésben részesül a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, az együttműködések eredményes fenntartásában, valamint újabb partnerkapcsolatok kiépítésében végzett kiváló tevékenységéért,

29. Kovácsné Dr. Gaál Katalin, a Széchenyi Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar professor emeritája,  kitüntetésben részesül a védett őshonos sárga magyar tyúk génvédelme és az elittállomány tenyésztésszervezése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. Aki az elismerést később veszi át,

30. Lázár Miklós Tamás, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság gépüzemeltetési és gyepgazdálkodási csoportvezetője, kitüntetésben részesül a védett területek ökológiai egyensúlyát fenntartó kiváló tevékenységéért, a gépüzem újraszervezésében, új gépjavító műhely kialakításában végzett munkájáért,

31. Lengyel István, a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály gépjárművezetője, kitüntetésben részesül a madárinfluenza járvány elleni védekezésben nyújtott áldozatos munkájáért,

32. Dr. Mihók Sándor, a Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézetének professor emeritusa, kitüntetésben részesül több évtizede a védett őshonos állatfajták genetikai értékének védelmében, egyes lófajták tenyésztés-szervezésében és az oktatás területén végzett kiváló tevékenységéért,

33. Molnár Erika Csilla, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága műszaki ügyintézője, kitüntetésben részesül az erdészeti monitoring és erdőkár nyilvántartási rendszer működtetése és a hozzá kapcsolódó kiadványok megjelentetése területén kifejtett magas szintű tevékenységéért, a nemzetközi projektek sikeres lebonyolításában való közreműködéséért,

34. Dr. Nagy Borbála Mária, a Földművelésügyi Minisztérium Agrártámogatások Jogorvoslati Főosztálya hatósági ügyintézője, kitüntetésben részesül az agrártámogatásokhoz kapcsolódó jogorvoslati kérelmek elbírálásában, a peres ügyek koordinálásában végzett kiváló tevékenységéért,

35. Nagy János, a Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpont igazgatója, kitüntetésben részesül a védett őshonos magyar hidegvérű lófajta és a védett őshonos magyar parlagi szamár fajta nukleusz törzsállományainak kialakításában, fenntartásában végzett kiváló munkájáért,

36. Dr. Oláh János, a Debreceni Egyetem, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet, Állattenyésztési Kísérleti Telep és Tanüzem vezetője, tudományos munkatárs, kitüntetésben részesül a védett őshonos cigája juh, a magyar hidegvérű és a gidrán lófajták és az őshonos baromfifélék génmegőrzésében kifejtett kiemelkedő munkájáért,

37. Pengő Ferenc a Karcag Televízió tulajdonosa,  kitüntetésben részesül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei események objektív tudósításában, a hiteles tájékoztatásban, a Karcag FM Rádió és az infokarcag.hu hírportál irányításában végzett kiváló tevékenységéért, 

38. Pintér Csabáné, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. számviteli csoportvezetője,  kitüntetésben részesül négy évtizede kiválóan végzett számviteli tevékenységért, vezetői munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából,

39. Dr. Szabóné Kükedi Gabriella, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság növényvédelmi mérnök-szakértője, kitüntetésben részesül négy évtizede a magyar és nemzetközi szakmai projektekben, uniós és hazai agrártámogatások végrehajtásában,  a jogszabályi előkészítésben végzett kimagasló munkájáért,

40. Szamonek Zoltán, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdőművelési ágazatvezetője, kitüntetésben részesül a Barcsi Erdészetben a folyamatos erdőborítás biztosításában, az erdei fenyő állományok természetes felújításában,  a fenyőtörések felszámolásában végzett kiváló tevékenységéért,  

41. Szávó Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság központi gondnoka, kitüntetésben részesül két és fél évtizede a napi működés feltételeinek biztosításához szükséges beszerzési és gondnoki feladatok ellátásában végzett kiváló tevékenységéért, nyugdíjba vonulásának alkalmából,  A kitüntetést Korhán Tibor, a Műszaki és Üzemeltetési Osztály ügyintézője veszi át,

42. Szilágyi Marianna, a Földművelésügyi Minisztérium Költségvetési Főosztály költségvetési referense, kitüntetésben részesül a költségvetési gazdálkodásban, a fejezeti általános tartalék, az intézményi feladatok támogatása, az ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatásában végzett kiváló tevékenységéért,

43. Takácsné Borbíró Éva, a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartási szakügyintézője, kitüntetésben részesül a földügyi szakigazgatás, az ingatlan-nyilvántartás területén, a földnek minősülő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezésében végzett kiváló tevékenységéért,

44. Telekes József, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság birtokügyi referense, kitüntetésben részesül a Magyar Állam tulajdonába és az Igazgatóság vagyonkezelésébe került több tízezer hektár védett természeti terület földügyi feladataiban végzett kimagasló tevékenységéért,

45. Dr. Tikász Ildikó Edit, az Agrárgazdasági Kutató Intézet osztályvezetője, kitüntetésben részesül a Nemzeti Fehérjeprogramban, az agrárpolitikai szabályozásban, a magyarországi takarmányozásban végzett kiváló tevékenységéért, szakírói munkájáért,

46. Virág László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége elnöke,  kitüntetésben részesül a kárpátaljai magyarság gazdasági megerősítésében, a foglalkoztatottság növelésében, gazdák tevékenységének segítésében végzett kiváló vezetői tevékenységéért.