Belügyminisztérium

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -


ÁDER JÁNOS,
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE -

KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23-A,
AZ 1956. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KEZDETÉNEK 60.,
VALAMINT A KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK 27. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL


ELŐLÉPTETTE
NYUGÁLLOMÁNYBA VONULÁSA ALKALMÁBÓL
RENDŐR ALTÁBORNAGGYÁ


TASNÁDI LÁSZLÓ r. vezérőrnagy urat,
a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárát


KINEVEZTE
TŰZOLTÓ DANDÁRTÁBORNOKKÁ

DÁNYI BÉLA tű. ezredes urat,
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetőjét


KINEVEZTE
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI DANDÁRTÁBORNOKKÁ

DR. BUDAI ISTVÁN bv. ezredes urat,
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokát

A tábornoki beiktatási ünnepségre október 19-én a Sándor Palotában került sor.


DR. PINTÉR SÁNDOR,
MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE
NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23-A ALKALMÁBÓL

KIEMELKEDŐ HELYTÁLLÁSA,
BÁTOR MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET
ADOMÁNYOZOTT
EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTETTE

BOGDÁNY JÓZSEF c. tű. zászlós urat,
a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer kezelőjét,
aki egy robbanást követő tűzeset során, – szabadnapján – testi épsége veszélyeztetése árán három alkalommal tért vissza az égő házba, hogy a bent tartózkodó idős hölgyet kimentse, a gázpalackokat az épületből kivigye, valamint megakadályozza a tűz továbbterjedését.

HARSÁNYI GERGŐ c. tű. főtörzsőrmester urat,
a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
beosztott tűzoltóját,
aki egy kiterjedt lakástűz során kiváló helyzetfelismerő képességéről tett tanúbizonyságot, így késlekedés nélkül meg tudták kezdeni a nehezen megközelíthető lakás oltását, jelentős anyagi károkat és veszélyhelyzetet előzve meg ezáltal, majd megtalálta a sűrű füstben a bent tartózkodó férfit, és komolyabb sérülések nélkül mentette ki.

HORVÁTH TAMÁS KRISTÓF tű. őrmester urat,
a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,
aki egy tűzeset során, – szabadnapján – kiemelkedő helyzetfelismeréssel és szakszerűséggel járt el a lakásban tartózkodó idős hölgy értesítése, az esetleges személyi sérülések megakadályozása, valamint a tűz lokalizálása érdekében.

MAGYAR ISTVÁN c. tű. főtörzsőrmester urat,
a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,
Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjét,
aki egy tűzeset során a folyamatos életveszély és a felderítést és beavatkozást jelentősen nehezítő körülmények ellenére is tűzoltástaktikailag tökéletesen hajtotta végre a feletteseitől kapott utasításokat, és több, erős hőhatásnak kitett gázpalack biztonságba helyezéséről is gondoskodott.

MÁRTA SZABOLCS c. r. törzszászlós urat,
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály
körzeti megbízottját, és

SZARVAS PÉTER c. r. törzsőrmester urat,
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály járőrét,
akik bejelentést követően érkeztek egy tűzeset helyszínére, ahol a bejárati ajtót betörve egy bajba jutott asszony segítségére siettek, kimentették őt a füsttel telítődött otthonából, majd további személyek felkutatására indultak, és csak akkor hagyták el a lakást, amikor meggyőződtek arról, hogy senki nem tartózkodik már bent.

MOLNÁR DÁNIEL c. tű. zászlós urat,
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Megyei Műveletirányítási Ügyelet referensét,
aki szolgálati helyére tartva füstre lett figyelmes, és azonnal a helyszínre sietett, ahol egy átforrósodott személygépkocsit kézi erővel az udvar biztonságos részére tolt, elhárítva ezzel egy esetleges robbanást, és gondoskodott arról, hogy a kiérkező szerek mielőbb megkezdhessék a tűz oltását.A BELÜGYMINISZTER

KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL,
NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23-A ALKALMÁBÓL


ELŐLÉPTETTE SORON KÍVÜL
RENDŐR EZREDESSÉ

PINCZÉSNÉ KISS KLÁRA r. alezredes asszonyt,
a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Képzés-igazgatási Központ
igazgató-helyettesét


ELŐLÉPTETTE SORON KÍVÜL
TŰZOLTÓ EZREDESSÉ

BÁN ATTILA tű. alezredes urat,
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megyei tűzoltósági főfelügyelőjét

VERES PÉTER tű. alezredes urat,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét


ELŐLÉPTETTE SORON KÍVÜL
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI EZREDESSÉ

DANICSKA ÉVA bv. alezredes asszonyt,
a Szegedi Fegyház és Börtön gazdasági vezetőjét

FÜLÖP ISTVÁN ANDRÁS bv. alezredes urat,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesét


ELŐLÉPTETTE SORON KÍVÜL
NYUGÁLLOMÁNYÚ RENDŐR EZREDESSÉ

POMIKÁLSZKY GYULA ny. r. alezredes urat,
a volt Köztársasági Őrezred, Delegációs és Rendezvénybiztosító Osztály,
Védelmi Alosztály egykori vezetőjét


TŰZOLTÓSÁGI FŐTANÁCSOSI CÍMET
ADOMÁNYOZOTT

DR. TÓTH FERENC c. tű. dandártábornok úrnak,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
országos polgári védelmi főfelügyelőjénekA MIGRÁCIÓS HELYZETBEN NYÚJTOTT
KIMAGASLÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE
ELISMERÉSÉÜL

RENDŐRSÉGI TANÁCSOSI CÍMET
ADOMÁNYOZOTT

BOROS ISTVÁN c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály,
Körzeti Megbízotti Alosztály csoportparancsnokának

GROSCH TAMÁS r. őrnagy úrnak,
a Terrorelhárítási Központ osztályvezető-helyettesének

KÓTNER ZOLTÁN c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság járőrvezetőjének

LÁSZLÓ ZOLTÁN JÓZSEF c. r. törzszászlós úrnak,
a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Informatikai Osztály,
Informatikai Üzemeltetési Csoport technikusának

NÉMETH PÉTER c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Informatikai Osztály technikusának

TÓTH ÁRPÁD c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Idegenrendészeti Osztály,
Légitolonc Alosztály referensének

TÓTH TIBOR c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Miskolci Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály
járőrvezetőjének


SZENT GYÖRGY ÉRDEMJELET
ADOMÁNYOZOTT

KISS ANDREA r. ezredes asszonynak,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Főosztály vezetőjének

SIMON SÁNDOR r. ezredes úrnak,
a Készenléti Rendőrség, Bevetési Főosztály vezetőjének


A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
ARANY FOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA

HEGEDŰS OSZKÁR JÓZSEF úrnak,
a Magyar Autóklub országos elnökének

HOLECZ MAGDOLNA asszonynak,
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének

HRUBI ORSOLYA asszonynak,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gazdasági elnökhelyettesének

SOMOGYI ISTVÁNNÉ asszonynak,
Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala igazgatási ügyintézőjének, anyakönyvvezetőnek

TRUKA ISTVÁN úrnak,
a győri Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálatintézményvezetőjének


A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL
EZÜST FOKOZATÁT ADOMÁNYOZTA

BOCZ JÁNOSNÉ asszonynak,
Hosszúhetény Község Polgármesteri Hivatala
nyugalmazott igazgatási főmunkatársának

KÁRPÁTI MIKLÓS JÁNOS úrnak,
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. biztonsági igazgatójának

SZABADOS ZITA r. alezredes asszonynak,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Engedélyügyi és Regisztrációs Osztály vezetőjének


ARANYLÁNC ARANYMEDÁLLAL
EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZOTT

DR. TOMIN SZILVIA r. dandártábornok asszonynak,
a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóság vezetőjének, főigazgató-helyettesnek


DÍSZTŐR EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZOTT

HARHAI ZSOLT r. alezredes úrnak,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Észak-alföldi Regionális Igazgatóság vezetőjének

NAGY LAJOS úrnak,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közszolgálati elnökhelyettesének

TÓTH ISTVÁN úrnak,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala informatikai elnökhelyettesének


FESTMÉNY EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZOTT

DR. DOLEVICZÉNYI PÉTER úrnak,
a BM Kórház volt főigazgatójának

DR. HAUTZINGER ZOLTÁN úrnak,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesének, a Kriminalisztikai Intézet vezetőjének

DR. SIMON ATTILA r. ezredes úrnak,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetőjének, a Rendvédelmi Tagozat parancsnokának, mesteroktatónak


SEIKO ÓRA EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZOTT

LÁDI GYÖRGY c. r. főtörzsőrmester úrnak,
a Terrorelhárítási Központ, Objektumvédelmi Osztály objektumőrének

MÉSZÁROS LÁSZLÓ c. r. főtörzszászlós úrnak,
a Terrorelhárítási Központ, Személyvédelmi Igazgatóság helyszínbiztosítójának


ZSOLNAY KÉSZLET EMLÉKTÁRGYAT ADOMÁNYOZOTT

ERŐSNÉ OLÁH LÍDIA asszonynak,
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ügykezelőjének