Földművelésügyi Minisztérium

-KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA-


Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter úr

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja
alkalmából 56 személynek adományozott elismerést


Kovács Béla Díjat
adományozott

1. Kurucz Miklósnak,
az Agrofórum mezőgazdasági szaklap nyugalmazott szakújságírójának, a volt Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott munkatársának,
a magántulajdonon alapuló háztáji és kisegítő gazdaságok termelésének fellendítését és az új szolgáltató típusú szövetkezeti formák elterjesztését szolgáló kiemelkedő szakmai munkája, az MTV  "Gazdaképző" című műsorában a vállalkozásokat bemutató ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként.


Miniszter úr
Pro Aquacultura Hungariae Díjat
adományozott 2 személy részére

1. Dr. Bakos Jánosnak,
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ nyugalmazott tudományos főmunkatársának, tudományos szaktanácsadójának,
a hazai akvakultúra érdekében végzett hat évtizedes munkájáért, kutatómunkájának és a nemzetközileg is elismert ponty génbank létrehozásának elismeréséül,

2. Szilágyi Gábornak,
a Győri ELŐRE Halászati Termelőszövetkezet ügyvezető elnökének,
a hazai haltermelésben és halfeldolgozásban végzett úttörő, példamutató és kiemelkedően innovatív tevékenysége elismeréséül.


Miniszter úr
Horgászatért Érdemérem kitüntetést
adományozott 2 személy részére

1. Bokor Károlynak,
a Bokor és Társa Könyvkiadó és Kereskedelmi Bt. ügyvezetőjének, a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnökének,
a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége elnökének,
a horgásztársadalom ikonikus tagjának, a süllő- és harcsahorgászati módszerek éllovasának, neves horgásznak, szakírónak munkája elismeréseként,

2. Walter Tamás ügyvezetőnek,
a CARPOLOGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosának,
hazánk legismertebb versenyhorgászának, az abszolút világranglista
7. legeredményesebb horgászának, a sporthorgászat népszerűsítésében végzett tevékenysége elismeréseként.

Az Életfa Emlékplakettek esetében:
- arany fokozatot a 90., - ezüst fokozatot a 80., bronz fokozatot pedig a legfiatalabbak, a 70. születésnapot ünneplők vehettek át.


Miniszter Úr
Életfa Emlékplakett Arany fokozata
kitüntetést adományozott

1. Dr. Rónai Ferenc professzor emeritus részére,
 a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar nyugalmazott tanszékvezetőjének,
 a faipari és erdőmérnöki műszaki mechanikai oktatás alapjainak megteremtésében végzett kiváló szakmai tevékenysége, kutatásai elismeréseként.


Miniszter Úr
Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata
kitüntetést adományozott 5 személy részére

1. Dr. Gippert Tibornak,
a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet tudományos osztályvezetőjének, a Baromfiágazat c. szaklap nyugdíjas főszerkesztőjének, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docensének,
a baromfitechnológiai kutatásokban,  az energetikai takarmányértékelési rendszer kidolgozásában több évtizeden át nagy szakmai elhivatottsággal, szorgalommal végzett  munkája, szakírói tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Hajós Ferenc professzor emeritusnak,
az Állatorvos-tudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának,
a több évtizedes, magas színvonalú oktató és kutató munkája, különösen az idegennyelvű képzésben hosszú időn át végzett tevékenysége elismeréseként,

3. S. Tóth Józsefnek,
a nyíregyházi Tema-Tech Kft. ügyvezető igazgatójának, Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Malomipari Szakosztály tiszteletbeli elnökének,
a malomipar területén hosszú időn át végzett munkája, különösen a malomgépek, malmok, takarmánykeverő üzemek tervezése, létesítése terén elért eredményeiért,

4. Stift Lászlónak,
az Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága erdőfelügyeleti osztályvezetőjének,
a több mint harminc éven keresztül erdőfelügyelőként végzett tevékenysége, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályban  mintegy 20 éves egyesületi munkája, szakmai kiadványokban megjelent írásai elismeréseként,

5. Dr. Vakány Editnek,
a Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás nyugalmazott kirendeltség-vezető főállatorvosának,
az élelmiszerbiztonság területén hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, a Pápai Húskombinát korszerűsítéséhez és minőségi termékek előállításához nyújtott szakmai munkája elismeréseként.


Miniszter Úr
Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott 10 személy részére

1. Erdős Péternek,
a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet erdészetvezetőjének,
a több mint három évtizedes erdészetvezetői munkássága, a Pilis Segély Alapítvány kuratóriumának elnökeként végzett tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Gönczi Károlynak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, nyugalmazott igazgató-főállatorvosának,
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági területen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

3. Gyöngyös Istvánnak,
a Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott fővadászának,
az erdő- és vadállomány védelmében végzett több évtizedes elhivatott szolgálata,  az árvízi védekezésben teljesített példamutató tevékenysége elismeréseként,

4. Iványi Miklósnak,
a Zalaerdő Zrt. nyugalmazott ellenőrzési osztályvezető-főmérnökének,
a társaság minőségi, környezetirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerének kialakítása területén végzett munkája elismeréseként,

5.  Karch László Gábornak,
a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület ügyvezető elnökének, a volt Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,
az élelmiszeripar több létesítményének technológiai tervezőjeként, majd két és fél évtizeden át a minisztériumban élelmiszerbiztonsági területen végzett munkája, továbbá  egyesületi vezetői tevékenysége elismeréseként,

6. Dr. Korchma Csabának,
a volt Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ irányító főfelügyelőjének, vezető-főtanácsosának,
a szarvasmarha tenyésztés szervezésében végzett négy évtizedes kiemelkedő munkája, a tenyésztő-szervezetek létrehozásában és megerősítésében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként,

7. Ősz Gusztávnak,
az Állami Erdészeti Szolgálat Egri Erdőtervezési Iroda nyugalmazott irodavezetőjének,
az erőtervezésben, különösen az erdővédelemben, térképezésben, termőhely feltárásban, erdőtelepítés-tervezésben végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, 

8. Dr. Palágyi Andrásnak,
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott tudományos főmunkatársának,
a modern tavaszi zabfajták, az őszi zab magyarországi előállításáért, valamint az étkezési, csupasz (pelyvamentes) tavaszi zab és őszi árpa kinemesítésében magas színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként,

9. Právetz Antalnak,
a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatójának,
a Dél-Vértesben, a Csákvári Erdészet területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, a történelmi és egyházi erdei emlékhelyek megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

10. Rauch Józsefnek,
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatójának,
a fenyő- és tölgy konténeres csemetetermelés kifejlesztésének, a módszer országos megismertetésének, valamint  a gyertyános-tölgyes erdősítések területén végzett újszerű elvek megvalósításának elismeréseként.


Miniszter Úr
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott 35 személy részére

1. Dr. Biró A. Zoltánnak,
a Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társadalomtudományi Tanszék egyetemi tanárának,
három évtizedes elhivatott székelyföldi vidékkutatói és irodalmi, szakírói munkássága, a térség magyarságát szolgáló fejlesztéspolitikában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

2. Dr. Bukovics Emesének,
a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala, Ingatlan-nyilvántartási Osztály osztályvezetőjének,
az ingatlan-nyilvántartás területén végzett kiemelkedően eredményes szakmai gyakorlati és vezetői tevékenysége elismeréseként,

3. Id. Csirke Ferencnek,
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kerületvezető erdészének,
az erdő- és vadgazdálkodásban elért kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként,

4. Dékány Ferencnek,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság igazgatóhelyettesének,
a műszakilag kritikus állapotban levő infrastruktúrák helyreállítása érdekében végzett magas színvonalú  munkája elismeréseként,

5. Faragó Csillának,
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Elnöki Kabinet titkárának,
a hatékony, pontos, szakmailag kifogástalan tevékenysége elismeréseként,

6. Fekete Teréznek,
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közbeszerzési és projekt menedzserének,
a pályázatok megvalósítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, különösen a Fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítására,

7. Földvári Ivánnak,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Területi Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető-helyettesének,
példamutató munkavégzése, vezetőként tanúsított kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

8. Gaál György Antalnak,
a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály erdészeti referensének,
a hazai erdőgazdálkodás fejlesztése érdekében magas színvonalon, precízen végzett kiváló munkája elismeréseként,

9. Gergely Lászlónak,
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Dél-alföldi Régióvezetőjének,
az állami földvagyon hasznosítása, kezelése és nyilvántartása területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként,

10. Dr. Jaczkó Józsefnének,
a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztály osztályvezetőjének,
az agrár-környezetgazdálkodási, különös tekintettel a Tanyafejlesztési Programban végzett kiemelkedő munkájáért, a vidékfejlesztési programok döntés előkészítésében nyújtott tevékenysége elismeréseként,

11. Dr. János Zsuzsannának,
a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány elnökének, a Hargita Megyei Állategészségügyi Igazgatóság osztályvezetőjének,
a Kárpát-medencei összmagyarság érdekében végzett negyed évszázados elkötelezett munkája, a székelyföldi szakmai, felsőoktatási, elnöki tevékenységének elismeréseként,

12. Juhász Péternek,
a Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály akvakultúra-fejlesztési referensének,
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program elkészítésében végzett munkájáért,

13. Kalauz-Simon Veronikának,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Veszprém Megyei Kirendeltség osztályvezetőjének,
a példamutató munkavégzése, vezetőként tanúsított kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

14. Kenéz Istvánnak,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetőjének,
 a természetvédelmi őrkerület-vezetőként végzett kiemelkedő tevékenységéért, a természeti értékek, kiemelten a madárvilág védelme érdekében tett munkája elismeréseként,

15. Király Tibor Bélának,
a Földmérési és Távérzékelési Intézet számítógép-programozójának, webmesternek,
az informatikai üzemeltetés szolgálatában kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként,

16. Kiss Endre Bélánénak,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Jánoshalma Falugazdász Körzetközpont falugazdászának,
hosszú időn át végzett példamutató, eredményes tevékenysége elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából,

17. Knolmajerné Szigeti Gyöngyinek,
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet kutatómérnökének,
a  Badacsonyi Kutató Állomáson és annak jogelődjeinél végzett 35 éves kimagasló, szorgalmas és a szakmai folyamatosságot biztosító munkája elismeréseként,

18. Kolbl Nándornénak,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság szakmérnökének, felügyelőjének,
a kiemelkedő élelmiszerbiztonsági felügyelői munkája, az élelmiszerláncban alkalmazott fertőtlenítőszerek hatékonysági vizsgálata területén végzett tevékenysége elismeréseként,

19. Kovács Gyulánénak,
a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott vezető könyvelőjének,
négy évtizeden át egy munkahelyen folytatott kiváló könyvelői munkája elismeréseként,

20. Dr. Kucsera Lászlónak,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága inspektorának,
a magyarországi járványvédelmi készlet kezelése területén, különös tekintettel a rókák veszettség elleni szájon át történő vakcinázásának országos koordinálásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

21. Kunné Szabó Juditnak,
a Herman Ottó Intézet igazgatói titkárának,
az agrárium, az ágazatot irányító tárca és háttérintézmények munkatársaként négy évtizeden át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

22. Ladányi Miklósnak,
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. logisztikai vezetőjének,
a kukorica nemesítési kutatásokban és kereskedelemben végzett négy évtizedes kiváló munkája elismeréseként,

23. Lindmayer Ferencnek,
az Országos Meteorológiai Szolgálat, Informatikai és Módszertani Főosztály informatikai fejlesztőjének,
programozóként, programfejlesztőként több mint négy évtizeden keresztül végzett kitartó és sokoldalú munkájának elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából,

24. Nagy Miklósnak,
a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége elnökének,
a vajdasági magyar gazdálkodók munkájának segítése, az 58 magyar agrárközösség érdekeinek magas színvonalon végzett képviselete, az anyaországgal való kapcsolatok ápolása területén kifejtett kiemelkedő elnöki tevékenysége elismeréseként,

25. Őryné Ormándi Csillának,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Humánpolitikai Osztály személyügyi informatikusának,
a hivatal humánpolitikai munkáját szolgáló kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

26. Pintér Tibornénak,
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi ügyintézőjének,
egy évtizeden át végzett  kiemelkedő szakmai, felelősségteljes munkája elismeréseként, a 2014. évi államháztartási rend bevezetése, működtetése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

27. Raduly Máriának,
az Országos Meteorológiai Szolgálat Informatikai és Módszertani Főosztály informatikusának,
az informatikai területen négy évtizeden keresztül végzett szorgalmas és színvonalas programozói és webmesteri munkájának elismeréseként, nyugállományba vonulása alakalmából,

28. Dr. Riskó Andreának,
a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 referensének,
a természetvédelmi hatósági korlátozásokban, valamint a védett területekkel kapcsolatos egyedi ügyek intézésében nyújtott két évtizedes kimagasló teljesítménye elismeréseként,

29. Seres Mihály Nándornak,
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezetőjének,
a Dél-borsodi tájegység természeti és régészeti-, kulturális-, örökségvédelmi értékek feltárásában, megőrzésében, népszerűsítésében, a területre vonatkozó fejlesztési pályázatokban végzett kimagasló munkájának elismeréseként,

30. Szabó Leventének,
a Vas Megyei Kormányhivatal főosztályvezető-helyettesének,
a növény- és talajvédelmi hatósági munkát segítő országos térinformatikai rendszer vezetésében és szervezésében elért eredményeiért, az adatbázisok fejlesztéséért és a stratégiai anyagok, jogszabálytervezetek előkészítésében végzett munkája elismeréseként,

31. Szebeni Ádám Gábornak,
a Földművelésügyi Minisztérium Agrár és Halászati Alapok Hatósági Főosztály illetékes hatósági referensének,
az Európai Uniós agrártámogatások audittevékenységével kapcsolatban végzett kiemelkedő hatósági munkája elismeréseként,

32. Szücsné Garamvölgyi Eszternek,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Területi Igazgatóság területi szakreferensének,
a kirendeltségi koordinációban betöltött kiemelkedő és hatékony munkája elismeréseként,

33. Tajnai Róbertnek,
az Északerdő Zrt. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság erdészeti igazgatójának,
az erdészeti szolgálat területén végzett közel két évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

34. Varga Edinának,
az Agrárgazdasági Kutató Intézet ügyvivő-szakértőjének,
a mezőgazdasági statisztika, a gabona és az olajnövény termékpályák globális trendjeinek elemzésében, a jövedelmezőség és versenyképesség vizsgálatában végzett kiváló kutatói, szakírói teljesítményének elismeréseként,

35. Veress Jánosnénak,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság irattári ügyintézőjének,
az Igazgatóságnál végzett másfél évtizedes lelkiismeretes irattári, iratkezelő munkája elismeréseként.